Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zarządzenia Burmistrza 2019

 1. 25 lutego 2019 15:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 33/2019

  ZARZĄDZENIE NR 33/2019

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 14 lutego 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej dla zadań z zakresu kultury w 2019 roku.

  przeczytaj całość »

 2. 25 lutego 2019 14:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  ZARZĄDZENIE NR 47/2019

  ZARZĄDZENIE NR 47/2019

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu XLIVIII Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Tadeusza Staicha na wiersz o tematyce górskiej.

  przeczytaj całość »

 3. 25 lutego 2019 14:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 45/2019

  ZARZĄDZENIE NR 45/2019

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 20.02.2019 r. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

  przeczytaj całość »

 4. 20 lutego 2019 20:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  ZARZĄDZENIE nr 42/2019

  ZARZĄDZENIE nr 42/2019

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 20 lutego 2019r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2019r.

  przeczytaj całość »

 5. 18 lutego 2019 14:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  ZARZĄDZENIE Nr 38/2019

  ZARZĄDZENIE Nr 38/2019

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 18 lutego 2019 roku w sprawie ustalenia i wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium Burmistrza Miasta Zakopane za wyniki w nauce dla uzdolnionych uczniów.

  przeczytaj całość »

 6. 18 lutego 2019 14:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  ZARZĄDZENIE NR 37/2019

  ZARZĄDZENIE NR 37/2019

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie: określenia wzorów wniosków i wzoru zgłoszenia w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym dla publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych, innych form wychowania (…)

  przeczytaj całość »

 7. 18 lutego 2019 10:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Z A R Z Ą D Z E N I E NR 36/2019

  Z A R Z Ą D Z E N I E NR 36/2019

  B U R M I S T R Z A MIASTA ZAKOPANE Z D N I A 18 LUTEGO 2019 R. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany.

  przeczytaj całość »

 8. 14 lutego 2019 12:09 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  ZARZĄDZENIE NR 32/2019

  ZARZĄDZENIE NR 32/2019

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 14 LUTEGO 2019 w sprawie: ustalenia regulaminu piątego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasto Zakopane oraz powołania Komisji Przetargowej do (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie