Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zarządzenia Burmistrza 2019

 1. 10 kwietnia 2019 12:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE nr 69/2019

  ZARZĄDZENIE nr 69/2019

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 3 KWIETNIA 2019 R. w sprawie: wprowadzenia do planu nauczania klas III szkół podstawowych, dla których Gmina Miasto Zakopane jest organem prowadzącym, dodatkowych 2 godzin zajęć z wychowania fizycznego.

  przeczytaj całość »

 2. 8 kwietnia 2019 16:41 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 72/2019

  ZARZĄDZENIE NR 72/2019

  B U R M I S T R Z A MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 08 KWIETNIA 2019 R. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany.

  przeczytaj całość »

 3. 8 kwietnia 2019 16:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 71/2019

  ZARZĄDZENIE NR 71/2019

  B U R M I S T R Z A MIASTAZAKOPANE Z DNIA 08.04.2019 R. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz jej użytkownika wieczystego.

  przeczytaj całość »

 4. 8 kwietnia 2019 16:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Z A R Z Ą D Z E N I E NR 70/2019

  Z A R Z Ą D Z E N I E NR 70/2019

  B U R M I S T R Z A MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 08.04.2019 R. w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym w drodze zamiany.

  przeczytaj całość »

 5. 28 marca 2019 14:53 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  ZARZĄDZENIE NR 60/2019

  ZARZĄDZENIE NR 60/2019

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 25.03.2019 ROKU w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia ograniczonego przetargu ustnego na dzierżawę miejsca postojowego usytuowanego na części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę ewid. nr 737 (…)

  przeczytaj całość »

 6. 21 marca 2019 13:28 | wersja 1 | Ten dokument ma 9 załączników 9

  ZARZĄDZENIE NR 57/2019

  ZARZĄDZENIE NR 57/2019

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 13.03.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia regulaminu XIV Festiwalu Twórczości Chrześcijańskiej „Szukałem Was…”

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie