Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Zarządzenia Burmistrza 2011

  1. 2 stycznia 2012 13:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

    Zarządzenie

    Zarządzenie nr 285/2011

    Zarządzenie nr 285/2011

    ZARZĄDZENIE NR 285/2011 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie: zamiany Zarządzenia nr 277/2011 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 20.12.2011r.

    (…)

    przeczytaj całość »

  2. 30 grudnia 2011 10:24 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

    Zarządzenie

    Zarządzenie nr 284/2011

    Zarządzenie nr 284/2011

    ZARZĄDZENIE NR 284/2011 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie: nieodpłatnego przekazania składników majątkowych – nakładów –jednostkom organizacyjnym prowadzonym przez Gminę Miasto Zakopane.

    (…)

    przeczytaj całość »

  3. 21 grudnia 2011 10:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

    Zarządzenie

    Zarządzenie nr 279/2011

    Zarządzenie nr 279/2011

    ZARZĄDZENIE NR 279/2011 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie: powołania Komisji konkursowej oceniającej wnioski złożone do konkursu dla zadań z zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania na rok 2012

    (…)

    przeczytaj całość »

  4. 21 grudnia 2011 09:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

    Zarządzenie

    Zarządzenie nr 278/2011

    Zarządzenie nr 278/2011

    ZARZĄDZENIE NR 278/2011 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 20.12.2011r. w sprawie: minimalnych stawek czynszu z tytułu dzierżawy-najmu gruntów stanowiących własność Gminy Miasto Zakopane

    przeczytaj całość »

  5. 20 grudnia 2011 14:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

    Zarządzenie

    Zarządzenie nr 277/2011

    Zarządzenie nr 277/2011

    ZARZĄDZENIE NR 277/2011 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 20 grudnia 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości nagród za szczególne osiągnięcia w zakresie upowszechniania i ochrony kultury

    (…)

    przeczytaj całość »

  6. 15 grudnia 2011 10:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

    Zarządzenie

    Zarządzenie nr 275/2011

    Zarządzenie nr 275/2011

    ZARZĄDZENIE NR 275/2011 BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 13 GRUDNIA 2011r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia ustnego nieograniczonego przetargu w formie licytacji w celu wyłonienia dzierżawców gruntów stanowiących pas (…)

    przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie