Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Postępowania poniżej wartości art. 11.8

 1. 22 maja 2018 12:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług nadzoru autorskiego nad robotami w ramach Rewitalizacji budynków dworca PKP w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług nadzoru autorskiego nad robotami w ramach Rewitalizacji budynków dworca PKP w Zakopanem

  Ogłoszenie nr 561286-N-2018 z dnia 2018-05-22 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego nr 2016/10 „ Rewitalizacja budynków dworca PKP w Zakopanem”

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usług


  (…)

  przeczytaj całość »

 2. 22 maja 2018 10:08 | wersja 5 | Ten dokument ma 9 załączników 9

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym nr 2016/10 „ Rewitalizacja budynków dworca PKP w Zakopanem”

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym nr 2016/10 „ Rewitalizacja budynków dworca PKP w Zakopanem”

  Ogłoszenie nr 552378-N-2018 z dnia 2018-05-07 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem

  inwestycyjnym nr 2016/10 „ Rewitalizacja budynków dworca PKP w Zakopanem”

  OGŁOSZENIE O (…)

  przeczytaj całość »

 3. 18 maja 2018 13:42 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi: „podziału nieruchomości oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych”

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi: „podziału nieruchomości oraz sporządzenia dokumentacji do celów prawnych”

  Ogłoszenie nr 540728-N-2018 z dnia 2018-04-06 r.

  Gmina Miasta Zakopane: świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi: „podziału nieruchomości oraz

  sporządzenia dokumentacji do celów prawnych”

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


  przeczytaj całość »

 4. 10 maja 2018 10:18 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych obejmujących: stabilizacje osuwiska oraz remont drogi gminnej na zadaniu nr 2013-11 o nazwie: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej 420212K w km. 0+040-0+155 ul. Piszczory w miejscowości Zakopane.”

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych obejmujących: stabilizacje osuwiska oraz remont drogi gminnej na zadaniu nr 2013-11 o nazwie: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej 420212K w km. 0+040-0+155 ul. Piszczory w miejscowości Zakopane.”  Ogłoszenie nr 549309-N-2018 z dnia 2018-04-23 r.

  Gmina Miasta Zakopane: wykonanie robót budowlanych obejmujących: stabilizacje osuwiska oraz remont drogi gminnej na zadaniu nr 2013-11 o nazwie: „Stabilizacja osuwiska (…)

  przeczytaj całość »

 5. 4 maja 2018 11:40 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym a wykonanie projektów zmiany : 1) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :Rówień Krupowa 2) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olcza” i Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym a wykonanie projektów zmiany : 1) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :Rówień Krupowa 2) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olcza” i Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


  Ogłoszenie nr 526556-N-2018 z dnia 2018-03-05 r.

  Gmina Miasta Zakopane: na wykonanie projektów zmiany : 1) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :Rówień Krupowa 2) „Miejscowego planu zagospodarowania (…)

  przeczytaj całość »

 6. 23 kwietnia 2018 15:40 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z budową, przebudową lub rozbudową sieci oświetleń dla zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych – pakiet III – etap I” na terenie Gminy Miasto Zakopane

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z budową, przebudową lub rozbudową sieci oświetleń dla zadania inwestycyjnego o nazwie „Budowa sieci oświetlenia dróg gminnych – pakiet III – etap I” na terenie Gminy Miasto Zakopane


  Ogłoszenie nr 544250-N-2018 z dnia 2018-04-12 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej związanej z budową, przebudową lub rozbudową sieci oświetleń dla zadania inwestycyjnego o nazwie (…)

  przeczytaj całość »

 7. 23 kwietnia 2018 12:18 | wersja 5 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zgodnie z projektem Zamawiającego mebli regionalnych i wyposażenia oraz ich dostawa i montaż do budynku Czerwony Dwór w Zakopanem w ramach zadania inwestycyjnego nr 2011/181 „Modernizacja budynku Czerwony Dwór”w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zgodnie z projektem Zamawiającego mebli regionalnych i wyposażenia oraz ich dostawa i montaż do budynku Czerwony Dwór w Zakopanem w ramach zadania inwestycyjnego nr 2011/181 „Modernizacja budynku Czerwony Dwór”w Zakopanem

  Ogłoszenie nr 532976-N-2018 z dnia 2018-03-19 r. (…)

  przeczytaj całość »

 8. 20 kwietnia 2018 13:03 | wersja 10 | Ten dokument ma 20 załączników 20

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla zadania o nazwie : „Rewitalizacja budynków dworca PKP”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla zadania o nazwie : „Rewitalizacja budynków dworca PKP”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  Ogłoszenie nr 513422-N-2018 z dnia 2018-02-05 r. (…)

  przeczytaj całość »

 9. 5 kwietnia 2018 12:35 | wersja 5 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej oraz budowie schodów terenowych w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/04 „Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę” w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej oraz budowie schodów terenowych w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/04 „Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę” w Zakopanem

  BZP.271.11.2018


  Ogłoszenie nr 518261-N-2018 z dnia 2018-02-14 r.


  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni (…)

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie