Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Biuro Planowania Przestrzennego

 1. 7 września 2017 20:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  Starosta Tatrzański zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta Zakopane działającego jako zarządca dróg gminnych, który został złożony w dniu 3 sierpnia 2017r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na (…)

  przeczytaj całość »

 2. 30 sierpnia 2017 15:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie

  dotyczące zagospodarowania terenu przy budynku Muzeum Stylu Zakopiańskiego Willi "Koliba" im. S. Witkiewicza na działkach nr ew. 241, 252/1, 252/3 obręb 7 położonych w Zakopanem w rejonie ul. Kościeliskiej.

  przeczytaj całość »

 3. 10 sierpnia 2017 09:39 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Postanowienie

  Postanowienie

  o podjęciu postępowania ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zagospodarowania terenu przy budynku Muzeum Stylu Zakopiańskiego Willi "Koliba" im. S. Witkiewicza na dz. nr 241, 252/1, 252/3 obr. 7 oraz przesłanie projektu decyzji (…)

  przeczytaj całość »

 4. 28 lipca 2017 13:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Decyzja

  Decyzja

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej SN 15kV.

  przeczytaj całość »

 5. 19 lipca 2017 12:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z budową sieci kablowej SN 15kV.

  przeczytaj całość »

 6. 12 lipca 2017 13:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Decyzja

  Decyzja

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w związku z projektowaną inwestycją polegającą na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i remoncie budynku Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem usytuowanego przy ul. (…)

  przeczytaj całość »

 7. 11 lipca 2017 12:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Postanowienie

  Postanowienie

  o podjęciu postępowania ws. przebudowy, rozbudowy, nadbudowy i remontu budynku Zespołu Szkół Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem usytuowanego przy ul. Kościeliskiej 35 na dz. nr ewid. 152/2, 153/9 i 784 obr. 8.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie