Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Biuro Planowania Przestrzennego

 1. 7 marca 2019 09:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 7 marca 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego HARENDA WYCIĄGI w Zakopanem, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  przeczytaj całość »

 2. 7 marca 2019 09:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 7 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZAMOYSKIEGO

  przeczytaj całość »

 3. 7 marca 2019 09:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 7 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego SKOCZNIA

  przeczytaj całość »

 4. 7 marca 2019 09:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 7 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego STRĄŻYSKA – MAŁE ŻYWCZAŃSKIE

  przeczytaj całość »

 5. 6 lutego 2019 13:40 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Decyzja

  Decyzja

  o umorzeniu postępowania ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dz. 190 obr. 35 oraz nr 150, 33, 34, 144 obr. 48 w związku z projektowaną inwestycją budowy sieci gazowej średniego ciśnienia.

  przeczytaj całość »

 6. 25 stycznia 2019 10:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie

  dot. wszczęcia postępowania administracyjnego ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie osiedlowej sieci cieplnej na dz. 283, 282/1, 282/2, 488/3, 288 obr. 7.

  przeczytaj całość »

 7. 18 stycznia 2019 11:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  oraz decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dz. nr 252/3, 252/2, 504/7, 542/4, 541/3 obr. 7 w sprawie budowy sieci ciepłowniczej.

  przeczytaj całość »

 8. 11 stycznia 2019 13:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Postanowienie

  Postanowienie

  o zawieszeniu postępowania znak BPP.6730.25.2018 ws. wydania warunków zabudowy dla dz. 116, 120, 122, 123, 124 i in. w obr. 3 w związku z planowaną inwestycją polegającą m.in. na budowie budynku handlowo-usługowego.

  przeczytaj całość »

 9. 11 stycznia 2019 13:41 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania i informacja o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji ws. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dz. 190 obr. 35 oraz nr 150, 33, 34, 144 obr. 48 w związku z projektowaną inwestycją budowy sieci gazowej (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie