Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Biuro Planowania Przestrzennego

 1. 6 grudnia 2018 14:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ws. przebudowy i nadbudowy budynku usługowo-handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie "NASZ DOM" przy ul. Kościelnej 7.

  przeczytaj całość »

 2. 28 listopada 2018 12:14 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  o wszczęciu postępowania i informacja o przesłaniu do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dz. nr 374/7, 906/3, 906/4, 906/5, 906/6 obr. 8 dot. budowy gazociągu wraz z przyłączami do budynków (…)

  przeczytaj całość »

 3. 26 listopada 2018 13:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Postanowienie

  Postanowienie

  o podjęciu postępowania oraz zawiadomienie o zgromadzeniu materiału dowodowego ws. przebudowy i nadbudowy budynku usługowo-handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie "NASZ DOM" przy ul. Kościelnej 7.

  przeczytaj całość »

 4. 25 października 2018 15:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Postanowienie

  Postanowienie

  o zawieszeniu postępowania ws. przebudowy i nadbudowy budynku usługowo-handlowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Centrum Wsparcia Rodzin w Chorobie "NASZ DOM" przy ul. Kościelnej 7.

  przeczytaj całość »

 5. 25 października 2018 08:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Decyzja

  Decyzja

  o odmowie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w rejonie ul. Za Strugiem.

  przeczytaj całość »

 6. 22 października 2018 11:46 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Odwołanie

  Odwołanie

  od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie drogi publicznej DK 47 na dz. 151, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 obr. 47.

  przeczytaj całość »

 7. 2 października 2018 22:27 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Decyzja

  Decyzja

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na dz. nr 49 obr. 47.

  przeczytaj całość »

 8. 2 października 2018 22:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Decyzja

  Decyzja

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie, przebudowie drogi publicznej DK 47 na dz. 151, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 obr. 47.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie