Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Archiwum postępowań

 1. 10 maja 2018 10:18 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych obejmujących: stabilizacje osuwiska oraz remont drogi gminnej na zadaniu nr 2013-11 o nazwie: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej 420212K w km. 0+040-0+155 ul. Piszczory w miejscowości Zakopane.”

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych obejmujących: stabilizacje osuwiska oraz remont drogi gminnej na zadaniu nr 2013-11 o nazwie: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej 420212K w km. 0+040-0+155 ul. Piszczory w miejscowości Zakopane.”  Ogłoszenie nr 549309-N-2018 z dnia 2018-04-23 r.

  Gmina Miasta Zakopane: wykonanie robót budowlanych obejmujących: stabilizacje osuwiska oraz remont drogi gminnej na zadaniu nr 2013-11 o nazwie: „Stabilizacja osuwiska (…)

  przeczytaj całość »

 2. 4 maja 2018 11:40 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym a wykonanie projektów zmiany : 1) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :Rówień Krupowa 2) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olcza” i Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym a wykonanie projektów zmiany : 1) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :Rówień Krupowa 2) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olcza” i Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


  Ogłoszenie nr 526556-N-2018 z dnia 2018-03-05 r.

  Gmina Miasta Zakopane: na wykonanie projektów zmiany : 1) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :Rówień Krupowa 2) „Miejscowego planu zagospodarowania (…)

  przeczytaj całość »

 3. 23 kwietnia 2018 12:18 | wersja 5 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zgodnie z projektem Zamawiającego mebli regionalnych i wyposażenia oraz ich dostawa i montaż do budynku Czerwony Dwór w Zakopanem w ramach zadania inwestycyjnego nr 2011/181 „Modernizacja budynku Czerwony Dwór”w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zgodnie z projektem Zamawiającego mebli regionalnych i wyposażenia oraz ich dostawa i montaż do budynku Czerwony Dwór w Zakopanem w ramach zadania inwestycyjnego nr 2011/181 „Modernizacja budynku Czerwony Dwór”w Zakopanem

  Ogłoszenie nr 532976-N-2018 z dnia 2018-03-19 r. (…)

  przeczytaj całość »

 4. 23 kwietnia 2018 12:18 | wersja 6 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych obejmujących: stabilizacje osuwiska oraz remont drogi gminnej na zadaniu nr 2013-11 o nazwie: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej ul. Piszczory w miejscowości Zakopane.”

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych obejmujących: stabilizacje osuwiska oraz remont drogi gminnej na zadaniu nr 2013-11 o nazwie: „Stabilizacja osuwiska wraz z odbudowa drogi gminnej ul. Piszczory w miejscowości Zakopane.”  Ogłoszenie nr 535935-N-2018 z dnia 2018-03-23 r.

  (…)

  przeczytaj całość »

 5. 20 kwietnia 2018 13:03 | wersja 10 | Ten dokument ma 20 załączników 20

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla zadania o nazwie : „Rewitalizacja budynków dworca PKP”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla zadania o nazwie : „Rewitalizacja budynków dworca PKP”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  Ogłoszenie nr 513422-N-2018 z dnia 2018-02-05 r. (…)

  przeczytaj całość »

 6. 5 kwietnia 2018 12:35 | wersja 5 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej oraz budowie schodów terenowych w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/04 „Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę” w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej oraz budowie schodów terenowych w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/04 „Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę” w Zakopanem

  BZP.271.11.2018


  Ogłoszenie nr 518261-N-2018 z dnia 2018-02-14 r.


  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni (…)

  przeczytaj całość »

 7. 5 kwietnia 2018 11:52 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „ Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej” w Zakopanem.

  Ogłoszenie o zamówieniu na pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „ Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej” w Zakopanem.


  Ogłoszenie nr 522524-N-2018 z dnia 2018-02-23 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym nr 2017/17 „ Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej” w Zakopanem. (…)

  przeczytaj całość »

 8. 3 kwietnia 2018 14:15 | wersja 3 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30.000 EURO na wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego dla drogowych robot budowlanych zadania inwestycyjnego nr 2016/04 „Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę” w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30.000 EURO na wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego dla drogowych robot budowlanych zadania inwestycyjnego nr 2016/04 „Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę” w Zakopanem

  BZP.271.20.2018

  OGŁOSZENIE

  o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30.000 EURO

  prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego dla (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie