Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Archiwum postępowań

 1. 24 kwietnia 2017 11:53 | wersja 6 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji budynku internatu przy ZCE w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji budynku internatu przy ZCE w Zakopanem

  Ogłoszenie nr 34253 - 2017 z dnia 2017-03-01 r.
  Zakopane: Wykonanie modernizacji budynku internatu przy ZCE w
  Zakopanem.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Termin składania ofert upływa w dniu 16 marca 2017 r. o (…)

  przeczytaj całość »

 2. 24 kwietnia 2017 11:17 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy drogi ul. Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy drogi ul. Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem

  Ogłoszenie nr 51095 - 2017 z dnia 2017-03-24 r.
  Zakopane: Przebudowa drogi ul. Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia (…)

  przeczytaj całość »

 3. 23 marca 2017 10:29 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowych w budynku Urzędu Miasta Zakopane

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowych w budynku Urzędu Miasta Zakopane

  Ogłoszenie nr 29378 - 2017 z dnia 2017-02-21 r.
  Zakopane: Wykonanie robót budowlano remontowo – modernizacyjnych,
  wykończeniowych, rozbiórkowych oraz meblarskich na parterze budynku
  Urzędu Miasta Zakopane.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - (…)

  przeczytaj całość »

 4. 6 października 2016 11:03 | wersja 6 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - świadczenie usług inspektora nadzoru nad remontami cząstkowymi

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - świadczenie usług inspektora nadzoru nad remontami cząstkowymi

  Zakopane: BZP.271.13.2016 pełnienie nadzoru inwestorskiego nad
  wykonaniem remontów bieżących nawierzchni jezdni, chodników oraz
  elementów pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg
  osiedlowych , dla których zarządcą jest Burmistrz (…)

  przeczytaj całość »

 5. 3 sierpnia 2016 14:39 | wersja 7 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i rozbudowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na przebudowę i rozbudowę boisk sportowych przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Zakopanem

  Zakopane: BZP.271.24.2016 Wykonanie przebudowy i rozbudowy boisk
  sportowych oraz budowy bieżni lekkoatletycznej i skoczni w dal wraz z
  instalacjami i urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi dla zadania nr
  2014-006 o nazwie Modernizacja (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie