Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2006 do września

 1. 8 lipca 2008 07:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr L/500/2006w sprawie : procedury uchwalania budżetu miasta na rok 2007 i szczegółowości materiałów składających się na projekt budżetu.

  UCHWAŁA nr L/500/2006w sprawie : procedury uchwalania budżetu miasta na rok 2007 i szczegółowości materiałów składających się na projekt budżetu.

  Na podstawie art. 53 ust. 1 i art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z 2001r, z późniejszymi zmianami.) RADA MIASTA ZAKOPANE u c h w a l a, co następuje:


  (…)

  przeczytaj całość »

 2. 8 lipca 2008 07:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr L/501/2006 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.

  UCHWAŁA nr L/501/2006 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.

  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, ze zm. / oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami / (…)

  przeczytaj całość »

 3. 8 lipca 2008 07:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr L/507/2006 W sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

  UCHWAŁA nr L/507/2006 W sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do Spółki „Zakopiańskie TBS” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa Sp. z o.o.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.) RADA MIASTA ZAKOPANE u c h w a l a, co następuje:

  (…)

  przeczytaj całość »

 4. 8 lipca 2008 07:56 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr L/508/2006 w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją wieloletniej umowy dzierżawy części nieruchomości dla potrzeb monitoringu miasta Zakopane.

  UCHWAŁA nr L/508/2006 w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją wieloletniej umowy dzierżawy części nieruchomości dla potrzeb monitoringu miasta Zakopane.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ RADA MIASTA ZAKOPANE u c h w a l a, co następuje:

  (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie