Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2006 do września

 1. 8 lipca 2008 08:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVIII/489/2006 w sprawie : zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.

  UCHWAŁA nr XLVIII/489/2006 w sprawie : zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit.„a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami /oraz art. 13 ust. 1,art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce (…)

  przeczytaj całość »

 2. 8 lipca 2008 08:58 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVIII/490/2006 w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.

  UCHWAŁA nr XLVIII/490/2006 w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst. jedn. z 2001 r Dz. U. Nr 142,poz.1591,z późn. zm. / oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 ustawy o gospodarce nieruchomościami / (…)

  przeczytaj całość »

 3. 8 lipca 2008 08:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVIII/491/2006 w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.

  UCHWAŁA nr XLVIII/491/2006 w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst. jedn. z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1591,z późn. zm. / oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomości / (…)

  przeczytaj całość »

 4. 8 lipca 2008 08:51 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLIX/494/2006 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.

  UCHWAŁA nr XLIX/494/2006 w sprawie: zbycia nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zakopane.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, ze zm. / oraz art. 13 ust. 1, art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce (…)

  przeczytaj całość »

 5. 8 lipca 2008 08:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLIX/495/2006 w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.

  UCHWAŁA nr XLIX/495/2006 w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst. jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.15911, z późn. zm. / oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomości (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie