Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2006 do września

 1. 8 lipca 2008 09:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVII/479/2006 w sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  UCHWAŁA nr XLVII/479/2006 w sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art. 3 ust. 1, art. 4, art.14, art.15 ustawy z dnia 27. marca 2003r. (…)

  przeczytaj całość »

 2. 8 lipca 2008 09:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVII/480/2006 w sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  UCHWAŁA nr XLVII/480/2006 w sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art. 3 ust. 1, art. 4, art.14, art.15 ustawy z dnia 27. marca 2003r. (…)

  przeczytaj całość »

 3. 8 lipca 2008 09:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVII/481/2006 w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa spółka z o.o.

  UCHWAŁA nr XLVII/481/2006 w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do SEWiK Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa spółka z o.o.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami)
  (…)

  przeczytaj całość »

 4. 8 lipca 2008 09:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVIII/482/06 w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego – Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i udzielenia bonifikaty.

  UCHWAŁA nr XLVIII/482/06 w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego – Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i udzielenia bonifikaty.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 32 ust.1, art. 37 ust.2 pkt.5, art.68 ust.1 pkt. 9, art. 69, art.70 ust.1 i ust. 4 (…)

  przeczytaj całość »

 5. 8 lipca 2008 09:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVIII/483/2006 w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego –Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem i udzielenia bonifikaty.

  UCHWAŁA nr XLVIII/483/2006 w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowej na rzecz jej użytkownika wieczystego –Zakopiańskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Zakopanem i udzielenia bonifikaty.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz 1591 z późn.zm) oraz art.32 ust.1, art.37 ust.2 pkt.5, art.68 ust.1 pkt 9, art. 69, art.70 ust.1 i ust. 4 ustawy z (…)

  przeczytaj całość »

 6. 8 lipca 2008 09:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVIIII/484/2006 w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „PODHALE” w Zakopanem i udzielenia bonifikaty.

  UCHWAŁA nr XLVIIII/484/2006 w sprawie: bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkownika wieczystego – Spółdzielni Mieszkaniowej „PODHALE” w Zakopanem i udzielenia bonifikaty.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz.U. Nr 142 poz 1591 z późn.zm) oraz art.32 ust.1, art.37 ust.2 pkt.5, art.68 ust.1 pkt. 9, art. 69, art.70 ust.1 i ust. 4 ustawy z (…)

  przeczytaj całość »

 7. 8 lipca 2008 08:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁ A nr XLVIII/485/2006 sprawie: wniesienia udziału do spółki „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa spółka z o.o.

  UCHWAŁ A nr XLVIII/485/2006 sprawie: wniesienia udziału do spółki „TESKO” Tatrzańska Komunalna Grupa Kapitałowa spółka z o.o.

  Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit „g” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jedn . z 2001 r Dz. U. nr 142 poz 1591,z późn. zm / RADA MIASTA ZAKOPANE u c h w a l a, co następuje:

  (…)

  przeczytaj całość »

 8. 8 lipca 2008 08:59 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVIII/486/2006 W sprawie: obciążenia nieruchomości gminnej ograniczonym prawem rzeczowym oraz ustanowienia służebności gruntowych.

  UCHWAŁA nr XLVIII/486/2006 W sprawie: obciążenia nieruchomości gminnej ograniczonym prawem rzeczowym oraz ustanowienia służebności gruntowych.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami / oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie