Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2006 do września

 1. 8 lipca 2008 09:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVII/469/2006 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Małopolskiego

  UCHWAŁA nr XLVII/469/2006 w sprawie: udzielenia pomocy rzeczowej dla Samorządu Województwa Małopolskiego

  Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591z póź. zm.) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr (…)

  przeczytaj całość »

 2. 8 lipca 2008 09:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVII/470/2006 w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.

  UCHWAŁA nr XLVII/470/2006 w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst. jedn. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1951,z późn. zm. / oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomości / (…)

  przeczytaj całość »

 3. 8 lipca 2008 09:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVII/471/2006 w sprawie : dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.

  UCHWAŁA nr XLVII/471/2006 w sprawie : dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst. jedn. z 2001 r Dz. U. Nr 142,poz.1951,z późn. zm. / oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 ustawy o gospodarce nieruchomościami / (…)

  przeczytaj całość »

 4. 8 lipca 2008 09:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVII/472/2006 w sprawie : dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.

  UCHWAŁA nr XLVII/472/2006 w sprawie : dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst. jedn. z 2001 r. Dz.U.Nr 142 poz.1951,z późn. zm. / oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomości / (…)

  przeczytaj całość »

 5. 8 lipca 2008 09:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVII/473/2006 w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.

  UCHWAŁA nr XLVII/473/2006 w sprawie: dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst. jedn. z 2001 r. Dz. U .Nr 142 poz.1951,z późn. zm. / oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomości / (…)

  przeczytaj całość »

 6. 8 lipca 2008 09:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVII/474/2006 w sprawie : dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.

  UCHWAŁA nr XLVII/474/2006 w sprawie : dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst. jedn. z 2001 r Dz. U. Nr 142,poz.1951,z późn. zm. / oraz art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 ustawy o gospodarce nieruchomościami / (…)

  przeczytaj całość »

 7. 8 lipca 2008 09:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVII/475/2006 w sprawie : dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.

  UCHWAŁA nr XLVII/475/2006 w sprawie : dzierżawy miejskich nieruchomości gruntowych.

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst. jedn. z 2001 r. Dz .U. Nr 142 poz.1951,z późn. zm. / oraz art. 37 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku ustawy o gospodarce nieruchomości / (…)

  przeczytaj całość »

 8. 8 lipca 2008 09:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVII/476/2006 w sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  UCHWAŁA nr XLVII/476/2006 w sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art. 3 ust. 1, art. 4, art.14, art.15 ustawy z dnia 27. marca 2003r. (…)

  przeczytaj całość »

 9. 8 lipca 2008 09:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVII/477/2006 w sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  UCHWAŁA nr XLVII/477/2006 w sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art. 3 ust. 1, art. 4, art.14, art.15 ustawy z dnia 27. marca 2003r. (…)

  przeczytaj całość »

 10. 8 lipca 2008 09:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVII/478/2006 w sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  UCHWAŁA nr XLVII/478/2006 w sprawie: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r. Dz. U. nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz na podstawie art. 3 ust. 1, art. 4, art.14, art.15 ustawy z dnia 27. marca 2003r. (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie