Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2006 do września

 1. 8 lipca 2008 09:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVI/459/2006 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zakopane za rok 2005

  UCHWAŁA nr XLVI/459/2006 w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Zakopane za rok 2005

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 199, ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz (…)

  przeczytaj całość »

 2. 8 lipca 2008 09:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVI/460/2006 w sprawie: nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Zakopanem imienia Olgi i Andrzeja Małkowskich

  UCHWAŁA nr XLVI/460/2006 w sprawie: nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Zakopanem imienia Olgi i Andrzeja Małkowskich

    Na podstawie art.18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004r Nr 256, (…)

  przeczytaj całość »

 3. 8 lipca 2008 09:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVI/461/2006 w sprawie: określenia kryterium dochodowego uprawniającego do bezpłatnych posiłków oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci i młodzieży oraz zapewnienie gorącego posiłku dla osób dorosłych w zakresie zadań własnych gminy.

  UCHWAŁA nr XLVI/461/2006 w sprawie: określenia kryterium dochodowego uprawniającego do bezpłatnych posiłków oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na dożywianie dzieci i młodzieży oraz zapewnienie gorącego posiłku dla osób dorosłych w zakresie zadań własnych gminy.

  Na podstawie art. 7 ust. 1pkt. 6, art. 18 ust. 2, pkt. 15 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./ i art. 8, art. 17 ust. 1, pkt. 3 i 14, art. 48 ust. 4 i 5, art. 96 ust. 4 (…)

  przeczytaj całość »

 4. 8 lipca 2008 09:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVI/462/2006 W sprawie : zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej.

  UCHWAŁA nr XLVI/462/2006 W sprawie : zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej.

    Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 późn. zm) oraz art.8, art.41 pkt. 2, art.96 art.104 ustawy z dnia 12 marca 20004 roku o pomocy społecznej (Dz. U.z 2004r ,Nr (…)

  przeczytaj całość »

 5. 8 lipca 2008 09:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XVLI/463/2006 w sprawie: określenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Zakopane oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.

  UCHWAŁA nr XVLI/463/2006 w sprawie: określenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Zakopane oraz zwrotu wydatków poniesionych na pokrycie kosztów pogrzebu.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.) oraz art.17 ust.1 pkt 15 oraz art.44, art.96 ust.3 i art.104 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (…)

  przeczytaj całość »

 6. 8 lipca 2008 09:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVI/464/2006 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego letniego oczyszczania ręczno-mechanicznego chodników, placów i kładek na terenie Miasta Zakopane na lata 2006 - 2008

  UCHWAŁA nr XLVI/464/2006 w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania dotyczącego letniego oczyszczania ręczno-mechanicznego chodników, placów i kładek na terenie Miasta Zakopane na lata 2006 - 2008

  Na podstawie art.18.ust.2.pkt 10 i art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr.142, poz. 1591, Dz.U. z 2002, Nr. 113, poz.984/ - RADA MIASTA ZAKOPANE p o s t a n a w i a, co następuje:

  (…)

  przeczytaj całość »

 7. 8 lipca 2008 09:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVI/465/2006 w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją inwestycji budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką w Gimnazjum nr 2 w Zakopanem

  UCHWAŁA nr XLVI/465/2006 w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania związanego z realizacją inwestycji budowa sali gimnastycznej wraz z przewiązką w Gimnazjum nr 2 w Zakopanem

  Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) RADA MIASTA ZAKOPANE u c h w a l a, co następuje:


  (…)

  przeczytaj całość »

 8. 8 lipca 2008 09:06 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVI/ 466/2006 W sprawie: wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Józefa Kurasia „Ognia” i jego podkomendnych.

  UCHWAŁA nr XLVI/ 466/2006 W sprawie: wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Józefa Kurasia „Ognia” i jego podkomendnych.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz.1591; ze zm.) RADA MIASTA ZAKOPANE u c h w a l a, co następuje:


  (…)

  przeczytaj całość »

 9. 8 lipca 2008 09:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVI/467/2006 w sprawie: współfinansowania przez Miasto Zakopane w latach 2006 – 2007 zadania p.n. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych w ciągu dróg gminnych, ulic Krupówki i Na Gubałówkę od drogą wojewódzką nr 958 w Zakopanem”.

  UCHWAŁA nr XLVI/467/2006 w sprawie: współfinansowania przez Miasto Zakopane w latach 2006 – 2007 zadania p.n. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych w ciągu dróg gminnych, ulic Krupówki i Na Gubałówkę od drogą wojewódzką nr 958 w Zakopanem”.


  (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie