Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2006 do września

 1. 8 lipca 2008 09:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLV/449/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących dowozu dzieci z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem.

  UCHWAŁA nr XLV/449/2006 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązań dotyczących dowozu dzieci z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem.

  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) RADA MIASTA ZAKOPANE u c h w a l a, co następuje:


  (…)

  przeczytaj całość »

 2. 8 lipca 2008 09:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLV/450/2006 W sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w celu zapewnienia dowozu i opieki uczniom z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem

  UCHWAŁA nr XLV/450/2006 W sprawie: zaciągnięcia zobowiązań w celu zapewnienia dowozu i opieki uczniom z miejsca zamieszkania do szkół i z powrotem

  Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) RADA MIASTA ZAKOPANE u c h w a l a, co następuje:

  (…)

  przeczytaj całość »

 3. 8 lipca 2008 09:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLV/451/2006 w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania związanego z dostawą i zakupem energii cieplnej do gminnych obiektów oświatowych w latach 2006-2009

  UCHWAŁA nr XLV/451/2006 w sprawie: upoważnienia Burmistrza Miasta Zakopane do zaciągnięcia zobowiązania związanego z dostawą i zakupem energii cieplnej do gminnych obiektów oświatowych w latach 2006-2009

  Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 10 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) RADA MIASTA ZAKOPANE u c h w a l a, co następuje:
  (…)

  przeczytaj całość »

 4. 8 lipca 2008 09:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLV/452/2006 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia.

  UCHWAŁA nr XLV/452/2006 w sprawie: ustalenia regulaminu określającego wysokość i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz warunków wypłaty innych składników wynagrodzenia.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze późn. zm) w związku z art.30 ust.6, ustawy z dnia 26 stycznia I982r. - Karta Nauczy ciela ( Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z (…)

  przeczytaj całość »

 5. 8 lipca 2008 09:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLV/453/2006 W sprawie: współfinansowania przez Miasto Zakopane w latach 2006 – 2007 zadania p.n. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych w ciągu dróg gminnych, ulic Krupówki i Na Gubałówkę pod drogą wojewódzką nr 958

  UCHWAŁA nr XLV/453/2006 W sprawie: współfinansowania przez Miasto Zakopane w latach 2006 – 2007 zadania p.n. „Budowa przejścia podziemnego dla pieszych w ciągu dróg gminnych, ulic Krupówki i Na Gubałówkę pod drogą wojewódzką nr 958

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e i pkt. 11 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) RADA MIASTA ZAKOPANE u c h w a l a, co następuje:


  (…)

  przeczytaj całość »

 6. 8 lipca 2008 09:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLV/454/2006 W sprawie: współfinansowania przez Miasto Zakopane w roku 2006 zadania p.n. „Budowa północnej obwodnicy Zakopanego” łączącej ulicę Powstańców Śląskich z drogą wojewódzką nr 958

  UCHWAŁA nr XLV/454/2006 W sprawie: współfinansowania przez Miasto Zakopane w roku 2006 zadania p.n. „Budowa północnej obwodnicy Zakopanego” łączącej ulicę Powstańców Śląskich z drogą wojewódzką nr 958

  Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit. e i pkt. 11 oraz art.58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami ) RADA MIASTA ZAKOPANE u c h w a l a, co następuje:

  (…)

  przeczytaj całość »

 7. 8 lipca 2008 09:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVI/456/2006 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Galerii Sztuki za rok 2005.

  UCHWAŁA nr XLVI/456/2006 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Galerii Sztuki za rok 2005.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz.694 z (…)

  przeczytaj całość »

 8. 8 lipca 2008 09:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVI/457/2006 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2005.

  UCHWAŁA nr XLVI/457/2006 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej za rok 2005.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz.694 z (…)

  przeczytaj całość »

 9. 8 lipca 2008 09:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLVI/458/2006 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biura Promocji Zakopanego za rok 2005.

  UCHWAŁA nr XLVI/458/2006 w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biura Promocji Zakopanego za rok 2005.

  Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 roku) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz.694 z (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie