Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2006 do września

 1. 8 lipca 2008 09:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLIII/437/2006 w sprawie: uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

  UCHWAŁA nr XLIII/437/2006 w sprawie: uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Małopolskiego w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

  Na podstawie art.23 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz.880, ze zm.) RADA MIASTA ZAKOPANE u c h w a l a, co następuje:


  (…)

  przeczytaj całość »

 2. 8 lipca 2008 09:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLIV/444/2006 w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A

  UCHWAŁA nr XLIV/444/2006 w sprawie: wniesienia wkładu pieniężnego do spółki PEC Geotermia Podhalańska S.A

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit „ g ” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami/ RADA MIASTA ZAKOPANE u c h w a l a, co następuje :

  (…)

  przeczytaj całość »

 3. 8 lipca 2008 09:25 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Uchwała

  UCHWAŁA nr XLV/445/2006 w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2006 nr XLII/426/2005 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2005 roku

  UCHWAŁA nr XLV/445/2006 w sprawie : zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2006 nr XLII/426/2005 Rady Miasta Zakopane z dnia 29 grudnia 2005 roku

  Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.- Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art.24 ust. 11, art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 oraz art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie