Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 grudnia 2010 10:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wykluczenie społeczne

Definicje wg Narodowej Strategii Integracji Społecznej dla Polski – 2003 r.:
Wykluczenie społeczne to sytuacja uniemożliwiająca lub znacznie utrudniająca jednostce lub grupie zgodne z prawem pełnienie ról społecznych, korzystanie z dóbr publicznych i infrastruktury społecznej, gromadzenie zasobów i zdobywanie dochodów w godny sposób.

Wykluczenie społeczne to brak lub ograniczenie możliwości uczestnictwa, wpływania i korzystania z podstawowych instytucji publicznych i rynków, które powinny być dostępne dla wszystkich, a w szczególności dla osób ubogich.

Najważniejsze powody wykluczenia społecznego w Polsce:
- Narkomania.
- Uzależnienie od alkoholu.
- Ubóstwo materialne – bieda.
- Bezrobocie.
- Patologie życia rodzinnego.
- Podeszły wiek.
- Niskie kwalifikacje zawodowe, brak wykształcenia.
- Niepełnosprawność, przewlekła choroba.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie