Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 lutego 2016 13:29 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wydział Gospodarki Mieszkaniowej

Pokoje

6, 13

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy

 • Michał Halaczek - Naczelnik, pok. 6
  tel. 18 20 20 416
 • Dorota Polinkiewicz - sprawy mieszkaniowe, pok. 13
  tel. 18 20 20 415
 • Marcin Jakubowski - inspektor, pok. 13
  tel. 18 20 20 415
 • Waldemar Jucha - konserwator, pok. 13
  tel. 18 20 20 415

Realizuje w szczególności

 1. Opracowanie programu gminnej polityki mieszkaniowej,
 2. Monitorowanie stanu mieszkalnictwa (analiza stanu, trendów i wnioskowanie programów naprawczych),
 3. Opracowanie, wraz z Wydziałem Rozwoju Lokalnego i Inwestycji, wieloletniego programu socjalnego budownictwa mieszkaniowego oraz w ramach TBS,
 4. Przyjmowanie i analizowanie wniosków o zawarcie umowy najmu mieszkania komunalnego,
 5. Przygotowanie dokumentów oraz prowadzenie spraw Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
 6. Przygotowywanie wniosków dla Burmistrza Miasta w sprawie najmu mieszkania komunalnego,
 7. Archiwizacja wniosków oraz decyzji Burmistrza Miasta i umów w sprawie przydziału mieszkania,
 8. Uczestniczenie w posiedzeniach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy,
 9. Współpraca z TBS, spółdzielniami mieszkaniowymi oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
 10. Nadzorowanie przestrzegania regulaminu porządku domowego w zasobach komunalnych,
 11. Zarządzanie zasobem mieszkaniowym gminy, tj. Budynkami i terenami przyległymi, lokalami mieszkalnymi we wspólnotach mieszkaniowych oraz lokalami użytkowymi i garażami,
 12. Nadzór nad realizacją umowy administrowania mieszkaniowym zasobem gminy Miasto Zakopane,
 13. Opracowanie rocznych planów remontów i inwestycji budynków oraz lokali tworzących mieszkaniowy zasób gminy,
 14. Prowadzenie modernizacji i remontów budynków oraz lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy,
 15. Prowadzenie eksmisji z lokali komunalnych,
 16. Opiniowanie wniosków dotyczących sprzedaży mieszkań komunalnych,
 17. Prowadzenie dokumentacji prawnej w zakresie mieszkaniowego zasobu Miasta,

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie