Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

8 kwietnia 2016 14:37 | wersja 10 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wydział Gospodarki Gruntami

Pokoje:

227, 228, 229

Godziny przyjmowania stron:

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy:

 • Tomasz Filar - naczelnik, pok. 228, tel. 18 20 20 426
 • Elżbieta Damięcka - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg pok. 229, tel. 18 20 20 427
 • Katarzyna Frączysta - sprzedaż nieruchomości gminnych, nabywanie nieruchomości na rzecz Gminy, pok. 228, tel. 18 20 20 427
 • Henryk Maryniarczyk - dzierżawa nieruchomości gminnych, numeracja porządkowa nieruchomości, nazewnictwo ulic i placów, dokumentacja dot. Aktów Własności Ziemi, pok. 228, tel. 18 20 20 427
 • Maciej Moskwa - regulacja stanu prawnego dróg, odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne gminne, prowadzenie spraw związanych ze zwrotami nieruchomości, pok. 229, tel. 18 20 20 429
 • Zofia Kubacka - podziały nieruchomości, rozgraniczenia nieruchomości, opłata planistyczna pok. 229, tel. 18 20 20 429
 • Jan Malacina – opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, opłaty za trwały zarząd nieruchomości, użyczenia terenu, służebność gruntowa, przesyłu, wejścia w teren, pok. 228, tel. 18 20 20 427
 • Kinga Handzel - komunalizacja mienia gminnego, regulacja stanu prawnego dróg pok. 229, tel. 18 20 20 427

Realizuje w szczególności:

 1. wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości,
 2. gospodarowanie i zarząd gruntami mienia komunalnego,
 3. załatwianie spraw związanych z prawem pierwokupu,
 4. przygotowywanie postanowień i decyzji dotyczących rozgraniczeń,
 5. ustalanie opłat rocznych za użytkowanie wieczyste, zarząd i użytkowanie nieruchomości,
 6. ustalanie numerów porządkowych nieruchomości,
 7. sprawy nadawania nazw ulicom, placom, skwerom,
 8. przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osób fizycznych,
 9. przekazywanie w użytkowanie wieczyste gruntów,
 10. wydawanie zaświadczeń w związku z ustawą o kształtowaniu ustroju rolnego,
 11. regulacja stanu prawnego terenów zajętych pod drogi publiczne,
 12. wydawanie decyzji w sprawach ustalania wysokości odszkodowań i opłat z tytułu zmiany wartości nieruchomości z związku z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego (opłata planistyczna),
 13. zawieranie umów dzierżawy nieruchomości gminnych.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie