Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

25 lutego 2016 13:28 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Wydział Drogownictwa i Transportu

Pokoje

215, 216, 217, 219, 220, 221

Godziny przyjmowania stron

poniedziałek: 10:00 - 16:00
wtorek, czwartek, piątek: 9:00 - 14:00
środa: 9:00 - 12:00

Pracownicy

 • P.o. Naczelnika - Janina Puchała, tel. 18 20 20 417, pok. 217, e-mail
 • Tomasz Bandura - uzgadnianie dokumentacji, określanie warunków technicznych, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. pok. 222
  Tel. 18 20 20 421
 • Uzgadnianie dokumentacji, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, określanie warunków technicznych - Paweł Styrczula, tel. 18 20 20 421, pok. 222
 • Robert Chowaniec - wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych, organizacja ruchu. pok. 221
  Tel. 18 20 20 485
 • Adam Lewiński - oświetlenie uliczne. pok. 224
  Tel. 18 20 20 439
 • Reneta Oloś - uzgadnianie zasad korzystania z przystanków zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych gminnych, wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych. pok. 221
  Tel. 18 20 20 485
 • Maria Szczupalska - wydawanie zezwoleń na handel w pasie drogowym. pok. 223
  Tel. 18 20 20 402
 • Jacek Dominiak - prowadzenie ewidencji dróg, określanie warunków technicznych, wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego. pok. 216
  Tel. 18 20 20 422
 • Marcin Jaźwiec - remonty bieżące dróg publicznych. pok. 216
  Tel. 18 20 20 422
 • Utrzymanie letnie i zimowe miasta - Piotr Rabiański, tel. 18 20 20 402, pok. 223

Realizuje w szczególności

 1. Formułowanie zasad polityki transportowej miasta w oparciu o strategię zrównoważonego rozwoju,
 2. Współpraca z wydziałem Rozwoju Lokalnego i Inwestycji w opracowaniu wieloletniego programu remontów i inwestycji drogowych,
 3. Opracowanie planów remontów sieci dróg publicznych gminnych,
 4. Przygotowywanie remontów z zakresu drogownictwa wraz z Wydziałem Rozwoju Lokalnego i Inwestycji,
 5. Prowadzenie remontów bieżących dróg publicznych gminnych oraz gminnych obiektów mostowych,
 6. Prowadzenie ewidencji poszczególnych dróg publicznych gminnych,
 7. Prowadzenie ewidencji obiektów mostowych i przepustów drogowych należących do gminy,
 8. Prowadzenie spraw związanych z administracją drogową określonych w ustawie o drogach publicznych,
 9. Oznakowanie poziome i pionowe dróg gminnych,
 10. Utrzymanie zimowe i letnie jezdni,
 11. Prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem oświetlenia dróg i placów gminnych w tym również sygnalizacji świetlnej oraz oświetlenia świątecznego,
 12. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na umieszczanie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,
 13. Wydawanie zezwoleń pozwalających na wjazd w rejony miasta zamknięte dla ruchu kołowego,
 14. Prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem parkingami miejskimi i strefami płatnego parkowania na drogach publicznych,
 15. Sporządzanie rocznych raportów o stanie dróg publicznych gminnych,
 16. Przyjmowanie wniosków oraz wydawanie zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych i regularnych specjalnych określonych w ustawie o transporcie drogowym.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie