Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

15 listopada 2016 12:16 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Terminy Sesji

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane informuje, że w dniu 22 listopada 2016 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Urzędzie Miasta Zakopane, ul. Kościuszki 13 – sala obrad odbędzie się IV Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane.

Proponowany porządek obrad:

  • 1.Otwarcie Sesji.
  • 2.Złożenie ślubowania przez nowo wybraną młodzieżową radną.
  • 3.Przyjęcie porządku obrad.
  • 4.Przyjęcie protokołu z III Sesji MRM.
  • 5.Przedstawienie wyników ankiet
  • 6.Wolne wnioski.
  • 7.Sprawy bieżące.
  • 8.Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Kamil Nowak

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie