Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

19 czerwca 2017 16:09 | wersja 3 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Terminy Sesji

Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane serdecznie zaprasza na V Sesję Młodzieżowej Rady Miasta, która odbędzie się 21 czerwca o godz. 10.00 na sali obrad.

Proponowany porządek obrad:

1.Rozpoczęcie V Sesji Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane

2.Przyjęcie proponowanego porządku obrad,

3.Przyjęcie protokołu z IV Sesji MRM,

4.Sprawozdanie z I Kongresu Młodzieżowych Rad Małopolski,

5.Podsumowanie działalności Młodzieżowej Rady Miasta Zakopane (pierwszej kadencji),

6.Uroczyste podziękowania,

7.Przemówienia gości,

8.Zakończenie obrad.

Przewodniczący
Kamil Nowak

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie