Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 1384

 1. 18 grudnia 2018 09:01 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na administrowanie w 2019 r. zasobem mieszkaniowym Gminy Miasta Zakopane

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na administrowanie w 2019 r. zasobem mieszkaniowym Gminy Miasta Zakopane


  Ogłoszenie nr 662353-N-2018 z dnia 2018-12-17 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Administrowanie w 2019 r. nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Gminy Miasto Zakopane w zakresie wykonywania czynności z zakresu technicznego utrzymania (…)

  przeczytaj całość »

 2. 13 grudnia 2018 11:42 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Ogłoszenie o zamówieniu- sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane.

  Ogłoszenie o zamówieniu- sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30.000 EURO prowadzony bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na kompleksową dostawę energii (…)

  przeczytaj całość »

 3. 18 grudnia 2018 11:49 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie w 2019 r. usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Zakopane

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie w 2019 r. usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Zakopane

  Usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 Euro, do których zastosowanie maja przepisy art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.1986) polegające na (…)

  przeczytaj całość »

 4. 17 grudnia 2018 17:10 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robot budowlanych budynku przychodni kolejowej w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robot budowlanych budynku przychodni kolejowej w Zakopanem


  Ogłoszenie nr 653741-N-2018 z dnia 2018-11-28 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie robót budowlanych obejmujących zmianę sposobu użytkowania budynku przychodni kolejowej w Zakopanem w ramach zadania nr 2016 -10 o nazwie : (…)

  przeczytaj całość »

 5. 5 grudnia 2018 11:56 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi polegającej na użytkowaniu eksploatacyjnym przejścia podziemnego w ciągu ulic Krupówki i Na Gubałówkę

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi polegającej na użytkowaniu eksploatacyjnym przejścia podziemnego w ciągu ulic Krupówki i Na Gubałówkę

  Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 30.000 EURO prowadzony bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na świadczenie usługi polegającej na użytkowaniu eksploatacyjnym przejścia (…)

  przeczytaj całość »

 6. 6 grudnia 2018 11:54 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawe ( sprzedaż ) energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miasta Zakopane

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawe ( sprzedaż ) energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miasta Zakopane


  Ogłoszenie nr 648321-N-2018 z dnia 2018-11-19 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Dostawa (sprzedaż )w 2019 r. energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia ulicznego i urządzeń ruchu drogowego na terenie Miasta Zakopane ,oraz na (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie