Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Liczba znalezionych dokumentów: 774

 1. 7 grudnia 2017 14:31 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 156 obręb 85 o powierzchni0,1432 ha, stanowiąca własność Gminy Miasto Zakopane.

  przeczytaj całość »

 2. 7 grudnia 2017 14:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Ogłoszenie

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  OGŁOSZENIE O PRZETARGU

  BURMISTRZ MIASTA ZAKOPANE ogłasza II pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Zakopanem w rejonie ul. Cyrhla, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 82/4 obręb 30 o powierzchni 0,2289 ha, wpisana (…)

  przeczytaj całość »

 3. 22 listopada 2017 13:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie

  Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 47 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego miejscu nowego mostu na rzece Biały (…)

  przeczytaj całość »

 4. 21 listopada 2017 09:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia PINB w Zakopanem nr 202/17 z dnia 09.11.2017 r.

  Obwieszczenie o wydaniu zawiadomienia PINB w Zakopanem nr 202/17 z dnia 09.11.2017 r.

  Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity z 2017 r. - Dz.U. 2017 poz.1257) w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym w sprawie "robót budowlanych wykonywanych przy (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie