Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

27 grudnia 2010 12:36 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

O kampanii

Kampania świadomościowa przeciw wykluczeniu społecznemu.

W naszym mieście realizowana jest „Kampania świadomościowa dotycząca grup de faworyzowanych społecznie w ramach programu Zakopane Bez Barier”, która w sposób szczególny uwzględnia problematykę wykluczenia społecznego. Finansowana jest ona przez Urząd Miasta Zakopane. W jej realizację zaangażowani są specjaliści z wielu dziedzin tj. terapii uzależnień, psycholodzy, specjaliści pracy z rodziną, kuratorzy sądowi, pedagodzy pracujący na co dzień w Gminnym Punkcie Konsultacyjnym Edukacji Redukcji Szkód w Zakopanem, pracownicy socjalni MOPS, przy ścisłej współpracy z Asystentem Burmistrza Miasta Zakopane ds. Osób Niepełnosprawnych.

Nasza kampania ma na celu wypracowanie systemowych oddziaływań interdyscyplinarnych oraz instytucjonalnych prowadzonych w zakresie edukacji i profilaktyki w środowisku lokalnym. Oddziaływania te nakierowane są na zapobieganie przejawom wykluczenia społecznego osób obciążonych różnego rodzaju dysfunkcjami i niepełnosprawnościami, co w konsekwencji prowadzi do redukcji zagrożeń, jakie są wynikiem wykluczenia społecznego - dla zdrowia jednostki, zdrowia publicznego i poprawy bezpieczeństwa.

Kampania odbywa się pod hasłem „Nie oceniaj. Poznaj by zrozumieć.” Symbolem akcji jest Mr Blup, sympatyczna postać, która będzie prezentować w przystępny sposób problematykę wykluczenia społecznego. Zaproszeni eksperci prowadząc dla Państwa bezpłatne spotkania i szkolenia przybliżą problemy, na jakie napotykają w codziennym funkcjonowaniu osoby de faworyzowane społecznie, obarczone problemami takimi jak: uzależnienie od substancji psychoaktywnych, dotknięci zjawiskiem przemocy czy niepełnosprawnością. Pokażą, że rozwiązanie wielu z nich nie musi być kosztowne, ani trudne. Nie chcemy narzucać nikomu, co ma robić. Mamy nadzieję, że myśli i refleksje, które się pojawią, pozwolą Nam dokonywać świadomych wyborów.

Koordynator Kampanii - Alicja Szarek-Pazdur
Gminny Punkt Konsultacyjny Edukacji Redukcji Szkód w Zakopanem, tel. 662  271  631

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie