Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Porównanie wersji dokumentu

8 kwietnia 2019 12:44 | wersja 24 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

 

24 października 2014 16:50 | wersja 14 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Pozatatrzańska część Gminy Miasta Zakopane została podzielona na 30 obszarów, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.


ALFABETYCZNY WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WRAZ Z ODNOŚNIKAMI DO TEKSTÓW I RYSUNKÓW PLANÓW


MAPA Z PODZIAŁEM NA MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA POKŁADZIE EWIDENCYJNYM


MAPA Z PODZIAŁEM NA MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA POKŁADZIE TOPOGRAFICZNYM


Bezpośrednie odnośniki do uchwał:

Zmiana planu Gubałówka I - zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LVII/785/2014 z dnia 25 września 2014 r.


Zmiana planu STRĄŻYSKA-MAŁE ŻYWCZAŃSKIE - zatwierdzona Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LV/738/2014 z dnia 26 czerwca 2014 r.


BACHLEDZKI WIERCH - zatwierdzony Uchwałą Nr LI/672/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lutego 2014 r.

Bachledzki Wierch - mapka


SKOCZNIA - zatwierdzony Uchwałą nr LI/678/2014 Rady Miasta Zakopane z dnia 27 lutego 2014 r.

Skocznia - mapka


ZWIJACZE, KRÓLE, HARENDA - zatwierdzony Uchwałą nr XLVIII/632/2013 Rady Miasta Zakopane z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zwijacze, Króle, Harenda - mapka


SZYMONY-USTUP - zatwierdzony Uchwałą nr XLV/592/2013 Rady Miasta Zakopane z 26 września 2013

Szymony-Ustup - mapka

OLCZA - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLV/591/2013 z 26 września 2013

Olcza - mapka


KOŚCIELISKA - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XXI/287/2012 z dnia 12 stycznia 2012

Kościeliska - mapka


STRĄŻYSKA-MAŁE ŻYWCZAŃSKIE - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr VII/89/2011 z dnia 31 marca 2011

Strążyska-Małe Żywczańskie - mapka


ŚRÓDMIEŚCIE-ZACHÓD - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr VII/90/2011 z dnia 31 marca 2011

Śródmieście-Zachód - mapka


CYRHLA - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LXI/974/2010 z dnia 28 października 2010

Cyrhla - mapka


FURMANOWA, KOTELNICA, TATARY - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LX/969/2010 z dnia 30 września 2010

Furmanowa - mapka


KRZEPTÓWKI - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LIX/945/2010 z dnia 9 września 2010

Krzeptówki - mapka


PARDAŁÓWKA-BALZERA - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LIX/946/2010 z dnia 9 września 2010

Pardałówka-Balzera - mapka


CHŁABÓWKA - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LIX/947/2010 z dnia 9 września 2010

Chłabówka - mapka


JAGIELLOŃSKA-ANTAŁÓWKA - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LIX/948/2010 z dnia 9 września 2010

Jagiellońska-Antałówka - mapka

UCHWAŁA NR XLVII/702/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Jagiellońska, Antałówka
Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XLVII/702/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10.12.2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Jagiellońska, Antałówka


ŚRÓDMIEŚCIE-WSCHÓD - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LIX/949/2010 z dnia 9 września 2010

Śródmieście-Wschód - mapka


SZKOLNA-KAMIENIEC-SZPITALNA - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LIX/950/2010 z dnia 9 września 2010

Szkolna-Kamieniec-Szpitalna - mapka


POLANA SZYMOSZKOWA - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LVIII/925/2010 z dnia 29 lipca 2010

Polana Szymoszkowa - mapka


PARDAŁÓWKA, ANTAŁÓWKA - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LVIII/926/2010 z dnia 29 lipca 2010

Pardałówka - mapka


GUBAŁÓWKA II - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LVIII/927/2010 z dnia 29 lipca 2010

Gubałówka II - mapka


RÓWIEŃ KRUPOWA - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLIX/733/2010 z dnia 28 stycznia 2010

Rówień Krupowa - mapka


NOSAL - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLVII/700/2009 z dnia 10 grudnia 2009

Nosal - mapka


KUŹNICE - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLVII/701/2009 z dnia 10 grudnia 2009

Kuźnice - mapka


KOZINIEC, DROGA na BYSTRE - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLIX/732/2010 z dnia 28 stycznia 2010

Koziniec, Droga na Bystre - mapka


JAGIELLOŃSKA, ANTAŁÓWKA - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLVII/702/2009 z dnia 10 grudnia 2009

Jagiellońska, Antałówka - mapka

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 9 marca 2010 dot. uchwały Nr XLVII/702/2009


WYSKÓWKI - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLIII/614/2009 z dnia 25 września 2009
Wyskówki - mapka

Podsumowanie do przyjętego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Wyskówki


ANTAŁÓWKA-KOZINIEC - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XVI/184/2007 z dnia 25 października 2007

Antałówka-Koziniec - mapka


LIPKI - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XVI/185/2007 z dnia 25 października 2007

Lipki - mapka


POD REGLAMI - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XXVI/300/2008 z dnia 26 czerwca 2008

Pod Reglami - mapka


GUBAŁÓWKA I - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XXVII/345/2008 z dnia 31 lipca 2008

Gubałówka I - mapka


UWAGA! Plan "Skocznia" nie obowiązuje, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził jego nieważność
Skocznia - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLIV/650/2009 z dnia 29 października 2009

Skocznia - mapka

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie