Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 stycznia 2014 11:17 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego

Poza tatrzańska część Gminy Miasta Zakopane została podzielona na 30 obszarów, dla których podjęto uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Zwijacze, Króle, Harenda - zatwierdzony UCHWAŁĄ NR XLVIII/632/2013 RADY MIASTA ZAKOPANE z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zwijacze, Króle, Harenda - mapka

Szymony-Ustup - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLV/592/2013 z 26 września 2013

Szymony-Ustup - mapka

Olcza - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLV/591/2013 z 26 września 2013

Olcza - mapka

Kościeliska - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XXI/287/2012 z dnia 12 stycznia 2012

Kościeliska - mapka

Strążyska-Małe Żywczańskie - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr VII/89/2011 z dnia 31 marca 2011

Strążyska-Małe Żywczańskie - mapka

Śródmieście-Zachód - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr VII/90/2011 z dnia 31 marca 2011

Śródmieście-Zachód - mapka

Cyrhla - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LXI/974/2010 z dnia 28 października 2010

Cyrhla - mapka

Furmanowa, Kotelnica, Tatary - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LX/969/2010 z dnia 30 września 2010

Furmanowa - mapka

Krzeptówki - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LIX/945/2010 z dnia 9 września 2010

Krzeptówki - mapka

Pardałówka-Balzera - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LIX/946/2010 z dnia 9 września 2010

Pardałówka-Balzera - mapka

Chłabówka - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LIX/947/2010 z dnia 9 września 2010

Chłabówka - mapka

Jagiellońska-Antałówka - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LIX/948/2010 z dnia 9 września 2010

Jagiellońska-Antałówka - mapka

UCHWAŁA NR XLVII/702/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10 grudnia 2009 roku w sprawie: Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Jagiellońska, Antałówka
Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY Nr XLVII/702/2009 Rady Miasta Zakopane z dnia 10.12.2009 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Jagiellońska, Antałówka

Śródmieście-Wschód - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LIX/949/2010 z dnia 9 września 2010

Śródmieście-Wschód - mapka

Szkolna-Kamieniec-Szpitalna - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LIX/950/2010 z dnia 9 września 2010

Szkolna-Kamieniec-Szpitalna - mapka

Polana Szymoszkowa - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LVIII/925/2010 z dnia 29 lipca 2010

Polana Szymoszkowa - mapka

Pardałówka, Antałówka - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LVIII/926/2010 z dnia 29 lipca 2010

Pardałówka - mapka

Gubałówka II - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr LVIII/927/2010 z dnia 29 lipca 2010

Gubałówka II - mapka

Rówień Krupowa - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLIX/733/2010 z dnia 28 stycznia 2010

Rówień Krupowa - mapka

Nosal - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLVII/700/2009 z dnia 10 grudnia 2009

Nosal - mapka

Kuźnice - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLVII/701/2009 z dnia 10 grudnia 2009

Kuźnice - mapka

Koziniec, Droga na Bystre - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLIX/732/2010 z dnia 28 stycznia 2010

Koziniec, Droga na Bystre - mapka

Jagiellońska, Antałówka - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLVII/702/2009 z dnia 10 grudnia 2009

Jagiellońska, Antałówka - mapka

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego z dnia 9 marca 2010 dot. uchwały Nr XLVII/702/2009

Wyskówki - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLIII/614/2009 z dnia 25 września 2009

Wyskówki - mapka

Podsumowanie do przyjętego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego nazwanego: Wyskówki

Antałówka-Koziniec - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XVI/184/2007 z dnia 25 października 2007

Antałówka-Koziniec - mapka

Lipki - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XVI/185/2007 z dnia 25 października 2007

Lipki - mapka

Pod Reglami - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XXVI/300/2008 z dnia 26 czerwca 2008

Pod Reglami - mapka

Gubałówka I - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XXVII/345/2008 z dnia 31 lipca 2008

Gubałówka I - mapka

UWAGA! Plan "Skocznia" nie obowiązuje, Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził jego nieważność
Skocznia - zatwierdzony Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XLIV/650/2009 z dnia 29 października 2009

Skocznia - mapka

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie