Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Postępowania poniżej wartości art. 11.8

 1. 16 stycznia 2018 13:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej oraz budowie schodów terenowych w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/04 „Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę” w Zakopanem.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej oraz budowie schodów terenowych w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/04 „Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę” w Zakopanem.

  Ogłoszenie nr 506249-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej oraz budowie (…)

  przeczytaj całość »

 2. 16 stycznia 2018 12:59 | wersja 6 | Ten dokument ma 9 załączników 9

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla zadania o nazwie: „Rewitalizacja budynków dworca PKP”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla zadania o nazwie: „Rewitalizacja budynków dworca PKP”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  Ogłoszenie nr 618710-N-2017 z dnia 2017-11-20 r.  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie robót budowlanych dla zadania o nazwie: „Rewitalizacja budynków dworca PKP”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, (…)

  przeczytaj całość »

 3. 12 stycznia 2018 14:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia --zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia --zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

  Ogłoszenie nr 500010159-N-2018 z dnia 12-01-2018 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów komunalnych

  przekazanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie

  przeczytaj całość »

 4. 12 stycznia 2018 13:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z "wolnej ręki" na dostawę wody i odbiór ścieków z nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z "wolnej ręki" na dostawę wody i odbiór ścieków z nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane

  Ogłoszenie nr 500010019-N-2018 z dnia 12-01-2018 r.

  Gmina Miasta Zakopane: dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

  przeczytaj całość »

 5. 12 stycznia 2018 10:31 | wersja 5 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Tatary w Zakopanem od km 0+006,30 do km 0+495,00 wraz z budową odwodnienia, przebudową sieci teletechnicznej, gazowej i elektroenergetycznej oraz budową oświetlenia ulicznego i przebudową zjazdów indywidualnych, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 2011/73 o nazwie „Przebudowa drogi ul. Tatary” – etap I.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Tatary w Zakopanem od km 0+006,30 do km 0+495,00 wraz z budową odwodnienia, przebudową sieci teletechnicznej, gazowej i elektroenergetycznej oraz budową oświetlenia ulicznego i przebudową zjazdów indywidualnych, w ramach realizacji zadania inwestycyjnego nr 2011/73 o nazwie „Przebudowa drogi ul. Tatary” – etap I.

  Ogłoszenie nr 614488-N-2017 z dnia 2017-11-10 r.


  Gmina Miasta Zakopane: wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na przebudowie drogi gminnej ul. Tatary w Zakopanem od km 0+006,30 do km 0+495,00 wraz z budową (…)

  przeczytaj całość »

 6. 12 stycznia 2018 09:51 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na administrowanie w 2018 r. nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Gminy Miasto Zakopane w zakresie wykonywania czynności z zakresu technicznego utrzymania nieruchomości i czynności z zakresu utrzymania właściwego stanu sanitarnego i porządkowego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na administrowanie w 2018 r. nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Gminy Miasto Zakopane w zakresie wykonywania czynności z zakresu technicznego utrzymania nieruchomości i czynności z zakresu utrzymania właściwego stanu sanitarnego i porządkowego

  Ogłoszenie nr 627601-N-2017 z dnia 2017-12-05 r.
  (…)

  przeczytaj całość »

 7. 10 stycznia 2018 13:22 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji dróg gminnychul. Zubka, Droga przez Gubałówkę, Furmanowa w celu utworzenia ścieżki rowerowej łączącej Gminę Poronin z Gminą Kościelisko.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji dróg gminnychul. Zubka, Droga przez Gubałówkę, Furmanowa w celu utworzenia ścieżki rowerowej łączącej Gminę Poronin z Gminą Kościelisko.  Ogłoszenie nr 633930-N-2017 z dnia 2017-12-18 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Modernizacja dróg gminnych: ul. Zubka, Droga przez Gubałówkę, Furmanowa w celu utworzenia ścieżki rowerowej łączącej Gminę Poronin z Gminą (…)

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie