Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Postępowania poniżej 30 tysięcy EURO

 1. 12 stycznia 2017 12:57 | wersja 4 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wycinkę drzew i krzewów i pielęgnacje drzew na terenie miasta Zakopane

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wycinkę drzew i krzewów i pielęgnacje drzew na terenie miasta Zakopane

  Ogłoszenie nr 348607 - 2016 z dnia 2016-11-22 r.
  Zakopane: Usuniecie drzew i krzewów oraz świadczenie usług pielęgnacji
  drzew na terenie miasta Zakopane
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi (…)

  przeczytaj całość »

 2. 4 stycznia 2017 11:11 | wersja 7 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę (sprzedaż) w 2017 r. energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miasta Zakopane

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę (sprzedaż) w 2017 r. energii elektrycznej na potrzeby Gminy Miasta Zakopane

  Ogłoszenie nr 346138 - 2016 z dnia 2016-11-18 r.
  Zakopane: Dostawa (sprzedaż )w 2017 r. energii elektrycznej na potrzeby
  Gminy Miasta Zakopane
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy (…)

  przeczytaj całość »

 3. 4 stycznia 2017 09:27 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Administrowanie w 2017 r. nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Gminy Miasto Zakopane w zakresie wykonywania czynności z zakresu technicznego utrzymania nieruchomości i czynności z zakresu utrzymania właściwego stanu sanitarnego i porządkowego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Administrowanie w 2017 r. nieruchomościami znajdującymi się w zasobie Gminy Miasto Zakopane w zakresie wykonywania czynności z zakresu technicznego utrzymania nieruchomości i czynności z zakresu utrzymania właściwego stanu sanitarnego i porządkowego

  Ogłoszenie nr 356804-2016

  z dnia 2016-12-01 r.

  Zakopane: Administrowanie w 2017 r. nieruchomościami znajdującymi się w

  zasobie Gminy Miasto Zakopane w zakresie wykonywania czynności z zakresu

  technicznego utrzymania (…)

  przeczytaj całość »

 4. 21 grudnia 2016 08:59 | wersja 8 | Ten dokument ma 12 załączników 12

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami, budowlami obiektami małej architektury i urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi dla zadania inwestycyjnego: 133/2011 „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 3 w Zakopanem”.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wybudowanie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z instalacjami, budowlami obiektami małej architektury i urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi dla zadania inwestycyjnego: 133/2011 „Budowa budynku wielorodzinnego przy ul. Kamieniec 3 w Zakopanem”.

  Ogłoszenie nr 311485 - 2016 z dnia 2016-09-21 r. (…)

  przeczytaj całość »

 5. 6 grudnia 2016 14:08 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na użytkowaniu eksploatacyjnym przejścia podziemnego znajdującego się pod drogą wojewódzką nr 958 w ciągu ulic Krupówki i Na Gubałówke, tj. ciągów komunikacyjnych podziemnych i naziemnych według załącznika mapowego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na użytkowaniu eksploatacyjnym przejścia podziemnego znajdującego się pod drogą wojewódzką nr 958 w ciągu ulic Krupówki i Na Gubałówke, tj. ciągów komunikacyjnych podziemnych i naziemnych według załącznika mapowego

  BZP.271.72.2016

  OGŁOSZENIE

  o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30.000 EURO

  prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na

  wykonanie usługi polegającej na (…)

  przeczytaj całość »

 6. 2 grudnia 2016 10:11 | wersja 5 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowego ogrodzenia oraz robót modernizacyjnych zewnętrznych budynku szkoły w ramach zadania inwestycyjnego nr 2014/08 „Modernizacja budynku i otocznia Gimnazjum nr 1” w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowego ogrodzenia oraz robót modernizacyjnych zewnętrznych budynku szkoły w ramach zadania inwestycyjnego nr 2014/08 „Modernizacja budynku i otocznia Gimnazjum nr 1” w Zakopanem

  Ogłoszenie nr 325514 2016

  z dnia 2016-10-18 r.

  Zakopane: Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowego ogrodzenia oraz robót modernizacyjnych

  zewnętrznych budynku szkoły w ramach zadania inwestycyjnego nr 2014/08 (…)

  przeczytaj całość »

 7. 16 listopada 2016 15:28 | wersja 5 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontów bieżących nawierzchni jezdni wraz z elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontów bieżących nawierzchni jezdni wraz z elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane

  Ogłoszenie nr 323398 - 2016 z dnia 2016-10-13 r. (…)

  przeczytaj całość »

 8. 16 listopada 2016 09:13 | wersja 5 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych obejmujących toalety w przyziemiu budynku UMZ

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót remontowo-budowlanych obejmujących toalety w przyziemiu budynku UMZ

  Ogłoszenie nr 324017 - 2016 z dnia 2016-10-14 r.
  Zakopane: Wykonanie robót remontowo-budowlanych, rozbiórkowych obejmujących remont toalet w przyziemiu budynku Urzędu Miasta Zakopane.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  (…)

  przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2 3     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie