Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Konkursy

 1. 4 kwietnia 2018 12:11 | wersja 2 | Ten dokument ma 15 załączników 15

  Przetarg

  Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2018

  Otwarty Konkurs Ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2018

  Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Gminy Zakopane na rok 2018 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

  przeczytaj całość »

 2. 16 marca 2018 12:38 | wersja 1 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Konkurs ofert na wybór realizatora zadania „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy i raka płuc osób zameldowanych na pobyt stały w Zakopanem”

  Konkurs ofert na wybór realizatora zadania „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy i raka płuc osób zameldowanych na pobyt stały w Zakopanem”

  Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora zadania o nazwie: „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy i raka płuc osób zameldowanych na pobyt stały w Zakopanem”.

  przeczytaj całość »

 3. 13 lutego 2018 13:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 7 załączników 7

  Przetarg

  OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

  OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia

  Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego wykonania w 2018 roku.

  przeczytaj całość »

 4. 25 kwietnia 2017 10:30 | wersja 3 | Ten dokument ma 13 załączników 13

  Przetarg

  OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2017

  OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2017

  Burmistrz Miasta Zakopane z siedzibą w Zakopanem ul. Kościuszki 13 ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT na realizację zadań Gminy w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w roku 2017.

  przeczytaj całość »

 5. 16 marca 2017 12:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej w ramach realizacji zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi

  Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej w ramach realizacji zadań z zakresu wychowania w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi

  W związku z ogłoszeniem o konkursie w terminie do dnia 2 marca 2017 r. Burmistrz Miasta Zakopane informuje o możliwości nadesłania pisemnej informacji o oddelegowaniu przedstawiciela stowarzyszenia/organizacji pozarządowej do pracy w komisji (…)

  przeczytaj całość »

 6. 16 marca 2017 12:03 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Przetarg

  Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii

  Ogłoszenie o naborze do Komisji Konkursowej w ramach realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii

  W związku z ogłoszeniem o konkursie w terminie do dnia 2 marca 2017 r. Burmistrz Miasta Zakopane informuje o możliwości nadesłania pisemnej informacji o oddelegowaniu przedstawiciela stowarzyszenia/organizacji pozarządowej do pracy w komisji (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie