Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Biuro Planowania Przestrzennego

 1. 11 lipca 2019 12:11 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nr ew. 488/3, 491, 285, 276/2, 276/1 obręb 7 położonych w Zakopanem w rejonie ul. Kościeliskiej

  w związku z projektowaną inwestycją polegającą na budowie (…)

  przeczytaj całość »

 2. 9 lipca 2019 10:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nr ew. 440/6, 441/1 obręb 4 położonych w Zakopanem, w rejonie ul. Kościeliskiej

  w związku z projektowaną inwestycją polegającą na budowie, przebudowie i (…)

  przeczytaj całość »

 3. 17 czerwca 2019 14:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie

  dot. przedsięwzięcia "Budowa budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu w rejonie ul. Kasprowicza".

  przeczytaj całość »

 4. 7 czerwca 2019 10:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Decyzja

  Decyzja

  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nr ew. 97, 9/1, 13/1, 13/2, 43, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/21, 50/19 obręb 115 położonych w Zakopanem w związku z projektowaną inwestycją polegającą na budowie sieci (…)

  przeczytaj całość »

 5. 28 maja 2019 12:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Postanowienie

  Postanowienie

  Burmistrz Miasta Zakopane postanawia podjąć zawieszone postępowanie administracyjne znak: BPP.6730.25.2018 w związku z planowaną inwestycją polegającą na: budowie budynku handlowo-usługowego wraz z zagospodarowaniem terenu tj.: układ zieleni, (…)

  przeczytaj całość »

 6. 13 maja 2019 11:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Decyzja

  Decyzja

  Burmistrza Miasta Zakopane o warunkach zabudowy dla inwestycji "Budowa czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w rejonie ul. Skibówki"

  przeczytaj całość »

 7. 13 maja 2019 11:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Decyzja

  Decyzja

  Burmistrza Miasta Zakopane o warunkach zabudowy dla inwestycji "Budowa budynku usługowego w obrębie ul. Skibówki".

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie