Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Biuro Planowania Przestrzennego

 1. 3 kwietnia 2019 13:15 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nr ew. 97, 9/1, 13/1, 13/2, 43, 46, 47, 48, 49, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/21, 50/19 obręb 115 położonych w Zakopanem w związku z projektowaną inwestycją polegającą na (…)

  przeczytaj całość »

 2. 2 kwietnia 2019 10:34 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie

  Burmistrz Miasta Zakopane zawiadamia, że z aktami w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na: budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z rozbiórką istniejącego budynku oraz budowie (…)

  przeczytaj całość »

 3. 27 marca 2019 12:08 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie

  dot. inwestycji polegającej na "Budowie budynku usługowego (wynajem apartamentów) w rejonie ul. Skibówki.

  przeczytaj całość »

 4. 13 marca 2019 12:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie

  dot. uzgodnienia planowanej inwestycji polegającej na budowie czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej ul. Skibówki.

  przeczytaj całość »

 5. 12 marca 2019 12:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie

  dot. uzgodnienia planowanej inwestycji polegającej na budowie budynku usługowego ul. Skibówki.

  przeczytaj całość »

 6. 7 marca 2019 09:44 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 7 marca 2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego HARENDA WYCIĄGI w Zakopanem, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  przeczytaj całość »

 7. 7 marca 2019 09:43 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  OGŁOSZENIE

  OGŁOSZENIE

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 7 marca 2019 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ZAMOYSKIEGO

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie