Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Biuro Planowania Przestrzennego

 1. 17 listopada 2017 14:12 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie

  o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie "robót budowlanych wykonywanych przy przebudowie ul. Krupówki pomiędzy Bankiem BPH (obecne PKO) a Hotelem Centralnym - bez wymaganego pozwolenia na budowę".

  przeczytaj całość »

 2. 17 października 2017 15:18 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Decyzja

  Decyzja

  Burmistrza Miasta Zakopane o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii średniego napięcia 15 kV oraz złącza ZK/SN na działce nr 177/9 obr. 75.

  przeczytaj całość »

 3. 17 października 2017 12:10 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Decyzja

  Decyzja

  Burmistrza Miasta Zakopane o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia na działce nr ew. 144 obręb 3.

  przeczytaj całość »

 4. 13 października 2017 09:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie

  dot. inwestycji polegającej na budowie kablowej linii średniego napięcia - rejon ul. Powstańców Śląskich.

  przeczytaj całość »

 5. 18 września 2017 11:07 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie

  Obwieszczenie

  Starosty Tatrzańskiego dot. "Rozbudowy skrzyżowania drogi powiatowej ul. Oswalda Balzera poprzez budowę ronda".

  przeczytaj całość »

 6. 7 września 2017 20:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

  Starosta Tatrzański zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta Zakopane działającego jako zarządca dróg gminnych, który został złożony w dniu 3 sierpnia 2017r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne o wydanie decyzji o zezwoleniu na (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie