Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Archiwum postępowań

 1. 15 maja 2017 16:22 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi budynku

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na świadczenie usług nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi budynku

  Ogłoszenie nr 74832 - 2017 z dnia 2017-04-27 r.
  Zakopane: Pełnienie obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego nad
  zadaniem inwestycyjnym nr 2011/181 Modernizacja budynku „Czerwony
  Dwór” w Zakopanem.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

  (…)

  przeczytaj całość »

 2. 10 maja 2017 08:40 | wersja 7 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Ogłoszenie o zamówieniu z "wolnej ręki"

  Ogłoszenie o zamówieniu z "wolnej ręki"

  Ogłoszenie nr 63424 - 2017 z dnia 2017-04-11 r.
  Zakopane: Wykonywanie prac polegających na udrożnieniu studni
  kanalizacji opadowej, rowów odwadniających drogi publiczne ,koryt
  betonowych i inne na terenie miasta Zakopane
  OGŁOSZENIE O (…)

  przeczytaj całość »

 3. 27 kwietnia 2017 12:36 | wersja 4 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji oraz remontów bieżących nawierzchni jezdni wraz z elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji oraz remontów bieżących nawierzchni jezdni wraz z elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane

  Ogłoszenie nr 38932-2017

  z dnia 2017-03-08 r.

  Zakopane: Wykonanie modernizacji oraz remontów bieżących nawierzchni

  jezdni wraz z elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz

  dróg osiedlowych, dla których zarządcą (…)

  przeczytaj całość »

 4. 24 kwietnia 2017 11:53 | wersja 6 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji budynku internatu przy ZCE w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie modernizacji budynku internatu przy ZCE w Zakopanem

  Ogłoszenie nr 34253 - 2017 z dnia 2017-03-01 r.
  Zakopane: Wykonanie modernizacji budynku internatu przy ZCE w
  Zakopanem.
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

  Termin składania ofert upływa w dniu 16 marca 2017 r. o (…)

  przeczytaj całość »

 5. 24 kwietnia 2017 11:17 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy drogi ul. Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie przebudowy drogi ul. Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem

  Ogłoszenie nr 51095 - 2017 z dnia 2017-03-24 r.
  Zakopane: Przebudowa drogi ul. Przewodników Tatrzańskich w Zakopanem
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
  Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
  Ogłoszenie dotyczy: zamówienia (…)

  przeczytaj całość »

 6. 21 kwietnia 2017 11:27 | wersja 6 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż żaluzji na oknach w celu wyeliminowania refleksów świetlnych w hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż żaluzji na oknach w celu wyeliminowania refleksów świetlnych w hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Zakopanem

  BZP.271.16.2017

  OGŁOSZENIE

  o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30.000 EURO

  prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na

  dostawę i montaż żaluzji (…)

  przeczytaj całość »

 7. 11 kwietnia 2017 10:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie I etapu prac związanych z rewaloryzacją miejskich terenów zielonych w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie I etapu prac związanych z rewaloryzacją miejskich terenów zielonych w Zakopanem

  Wykonanie I etapu prac związanych z rewaloryzacją miejskich terenów zielonych w Zakopanem w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Funduszu Spójności. Zakres zamówienia obejmuje 3 zadania

  Ogłoszenie o (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie