Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Archiwum postępowań

 1. 11 kwietnia 2019 12:01 | wersja 7 | Ten dokument ma 8 załączników 8

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zakopane.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasto Zakopane.

  Polska-Zakopane: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania
  i usługi ekologiczne
  2019/S 032-072226
  Ogłoszenie o zamówieniu
  Usługi

  Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie (…)

  przeczytaj całość »

 2. 11 kwietnia 2019 11:30 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Ogłoszenie o powtarzanym przetargu nieograniczonym na wykonanie w procedurze „ zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego nr 2015 - 01 o nazwie :„Budowa Centrum Komunikacyjnego” w Zakopanem .

  Ogłoszenie o powtarzanym przetargu nieograniczonym na wykonanie w procedurze „ zaprojektuj i wybuduj robót budowlanych związanych z realizacja zadania inwestycyjnego nr 2015 - 01 o nazwie :„Budowa Centrum Komunikacyjnego” w Zakopanem .

  Polska-Zakopane: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

  2019/S 058-132875

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Roboty (…)

  przeczytaj całość »

 3. 7 stycznia 2019 13:02 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie w 2019 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Zakopane

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie w 2019 r. usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Urzędu Miasta Zakopane

  Usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 Euro, do których zastosowanie maja przepisy art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.1986) polegające na

  przeczytaj całość »

 4. 28 grudnia 2018 08:44 | wersja 5 | Ten dokument ma 6 załączników 6

  Przetarg

  Ogłoszenie o zamówieniu- sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane.

  Ogłoszenie o zamówieniu- sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30.000 EURO prowadzony bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na kompleksową dostawę energii (…)

  przeczytaj całość »

 5. 18 grudnia 2018 11:49 | wersja 4 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie w 2019 r. usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Zakopane

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie w 2019 r. usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Zakopane

  Usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 Euro, do których zastosowanie maja przepisy art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.1986) polegające na (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie