Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Archiwum postępowań

 1. 16 marca 2018 14:19 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane obejmujących ulice Zakopanego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni jezdni dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane obejmujących ulice Zakopanego

  Ogłoszenie nr 507659-N-2018 z dnia 2018-01-19 r.
  (…)

  przeczytaj całość »

 2. 9 lutego 2018 13:02 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej oraz budowie schodów terenowych w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/04 „Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę” w Zakopanem.

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na Wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej oraz budowie schodów terenowych w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/04 „Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę” w Zakopanem.

  Ogłoszenie nr 506249-N-2018 z dnia 2018-01-16 r.  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej oraz budowie (…)

  przeczytaj całość »

 3. 25 stycznia 2018 11:31 | wersja 4 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zgodnie z projektem zamawiajacego mebli regionalnych i wyposażenia oraz ich dostawę i montaż w budynku Czerwony Dwór w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zgodnie z projektem zamawiajacego mebli regionalnych i wyposażenia oraz ich dostawę i montaż w budynku Czerwony Dwór w Zakopanem

  Ogłoszenie o zamówieniu jakie ukazało sie w dniu 05.12.2017 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

  Polska-Zakopane: Meble

  2017/S 233-485056

  Ogłoszenie o zamówieniu

  Usługi

  Zamówienie jest finansowane ze środków (…)

  przeczytaj całość »

 4. 24 stycznia 2018 08:14 | wersja 5 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektów zmiany : 1) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olcza”, 2) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szymony Ustup”, 3) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :Rówień Krupowa

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie projektów zmiany : 1) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olcza”, 2) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szymony Ustup”, 3) „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego :Rówień Krupowa

  Ogłoszenie nr 632985-N-2017 z dnia 2017-12-14 r. (…)

  przeczytaj całość »

 5. 23 stycznia 2018 14:52 | wersja 8 | Ten dokument ma 11 załączników 11

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla zadania o nazwie: „Rewitalizacja budynków dworca PKP”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dla zadania o nazwie: „Rewitalizacja budynków dworca PKP”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  Ogłoszenie nr 618710-N-2017 z dnia 2017-11-20 r.  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie robót budowlanych dla zadania o nazwie: „Rewitalizacja budynków dworca PKP”. Zadanie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej, (…)

  przeczytaj całość »

 6. 12 stycznia 2018 14:19 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia --zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia --zamówienia uzupełniającego w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

  Ogłoszenie nr 500010159-N-2018 z dnia 12-01-2018 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Odbiór i zagospodarowanie całej masy stałych odpadów komunalnych

  przekazanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych zlokalizowanych na terenie

  przeczytaj całość »

 7. 12 stycznia 2018 13:35 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z "wolnej ręki" na dostawę wody i odbiór ścieków z nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane

  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z "wolnej ręki" na dostawę wody i odbiór ścieków z nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane

  Ogłoszenie nr 500010019-N-2018 z dnia 12-01-2018 r.

  Gmina Miasta Zakopane: dostawa wody i odbiór ścieków z nieruchomości znajdujących się w zasobie Gminy Miasto Zakopane

  OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie