Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

5 sierpnia 2009 08:45 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Kompleksowy plan działań na rzecz osób niepełnosprawnych-etap I

W dniu 30 lipca 2009 r. została podjęta uchwała „Kompleksowy Plan Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na terenie Gminy Miasta Zakopane – Zakopane Bez Barier – etap I”.

„Zakopane Bez Barier” to program miasta przyjaznego i otwartego, w którym docelowo nie będą potrzebne szczególne działania integracyjne, gdyż naturalne i możliwe będzie życie razem, mimo zróżnicowanych trudności z pokonywaniem takich samych przeszkód, odległości i problemów. Projekt „Zakopane Bez Barier” ma na celu kompleksowe zajęcie się zagadnieniem funkcjonowania osób niepełnosprawnych na terenie Gminy Miasta Zakopane. Będzie on realizowany w trzech etapach:

- ETAP I – będzie miał na celu przeprowadzenie szeregu badań w obrębie wyszczególnionych zagadnień składających się na całokształt życia osoby niepełnosprawnej. Na ich podstawie zostanie stworzony „Raport o dostępności i przystosowaniu Gminy Miasta Zakopane do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Zostanie stworzona również Baza osób niepełnosprawnych zamieszkujących naszą Gminę.

- ETAP II – na podstawie stworzonego w pierwszym etapie prac nad programem „Zakopane Bez Barier” „Raportu o dostępności i przystosowaniu Gminy Miasta Zakopane do potrzeb osób niepełnosprawnych” oraz Bazy osób niepełnosprawnych zostanie stworzony „Kompleksowy Plan Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na terenie Gminy Miasta Zakopane – Zakopane Bez Barier”. W jego ramach zostanie opracowany harmonogram prac na najbliższe lata.

- ETAP III – Realizacja „Kompleksowego Planu Działań na rzecz Osób Niepełnosprawnych na terenie Gminy Miasta Zakopane – Zakopane Bez Barier”.


 

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie