Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

10 stycznia 2018 09:45 | wersja 10 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Miejski Konserwator Zabytków

Pokój

203, 205


  • Natalia Skiepko - Miejski Konserwator Zabytków, tel. 18 20 20 473, pok. 205, e-mail
  • Małgorzata Staszel, tel. 18 20 20 403, pok. 203
  • Paulina Kroma, tel. 18 20 20 473, pok. 205

Gminna Ewidencja Zabytków została przyjęta zarządzeniem nr 23/2011 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie: przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Miasta Zakopane. Załącznik do zarządzenia stanowi lista obiektów wpisanych do ewidencji.
Natomiast wykaz zabytków figurujących w Rejestrze Zabytków można znaleźć na stronie Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków pod adresem: www.wuoz.malopolska.pl

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie