Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

20 października 2017 13:34 | wersja 5 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Biuro ds. Kontaktów z Mediami

Pokój

225, 226

Pracownicy

 • Anna Karpiel-Semberecka - kierownik
  tel. 18 20 20 452
 • Marta Jasuwienas-Zaleska - asystent burmistrza, tel. 18 20 20 449
 • Agata Pacelt-Mikler - kontakt z mediami, strona internetowa e-mail
  tel. 18 20 20 449

Realizuje w szczególności

 1. Kontakt z prasą, radiem i telewizją,
 2. Działań w zakresie informacji wewnętrznej,
 3. Tworzenie i realizacja strategii public relations miasta,
 4. Gromadzenie informacji o funkcjonowaniu miasta,
 5. Informowanie mieszkańców o pracy i zamierzeniach samorządu,
 6. Koordynacja działań z zakresu public relations we współpracy z właściwymi wydziałami,
 7. Prowadzenie banku danych o organizacjach działających na terenie miasta oraz współpracujących z samorządem,
 8. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej,
 9. Koordynacja działań związanych z opracowaniem kalendarza imprez,
 10. Realizacja innych zadań przydzielonych przez burmistrza.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie