Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

3 sierpnia 2016 10:47 | wersja 7 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Biuro Planowania Przestrzennego

Pokój 203

  • Małgorzata Staszel - p.o. kierownika, tel. 18 20 20 403, pok. 203
  • Stanisław Pawlikowski - planowanie przestrzenne, tel. 18 20 20 441, pok. 203
  • Beata Wojs - sekretariat wydziału, tel. 18 20 20 404, pok. 203
  • Buczyński Piotr - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, wydawanie zaświadczeń/wypisów/wyrysów z MPZP, tel. 18 20 20 442, pok. 203
  • Gąsienica-Kleryk Sylwia - wydawanie decyzji o warunkach zabudowy, tel. 18 20 20 441, pok. 203
  • Michał Kułach - pomoc administracyjna, tel. 18 20 20 442, pok. 203

realizuje w szczególności :

1) sprawy związane z opracowywaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,

2) sprawy związane z opracowywaniem i zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prowadzenie rejestru tych spraw,

3) wydawanie i wygaszanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ocenianie oraz prowadzenie rejestru tych decyzji,

4) wydawanie postanowień o zgodności podziału działek z MPZP
5) wydawanie zaświadczeń, wypisów i wyrysów na podstawie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego

6) ocenianie przesłanek do wystąpienia wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planów zagospodarowania przestrzennego

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie