Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 września 2016 15:19 | wersja 6 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Miejski Konserwator Zabytków

Pokój

205

Konserwator Zabytków

Natalia Skiepko, tel. 18 20 20 473

Agata Jandura - Inspektor, tel. 18 20 20 473

Gminna Ewidencja Zabytków została przyjęta zarządzeniem nr 23/2011 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie: przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Miasta Zakopane. Załącznik do zarządzenia stanowi lista obiektów wpisanych do ewidencji.
Natomiast wykaz zabytków figurujących w Rejestrze Zabytków można znaleźć na stronie Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków pod adresem: www.wuoz.malopolska.pl

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie