Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 stycznia 2014 16:56 | wersja 4 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Miejski Konserwator Zabytków

Pokój

215

Konserwator Zabytków

Tamara Rzucidło, tel. 18 20 20 473, e-mail

Michał Murzyn - referent, tel. 18 20 20 473

Gminna Ewidencja Zabytków została przyjęta zarządzeniem nr 23/2011 Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 14 lutego 2011 roku w sprawie: przyjęcia gminnej ewidencji zabytków Miasta Zakopane. Załącznik do zarządzenia stanowi lista obiektów wpisanych do ewidencji.
Natomiast wykaz zabytków figurujących w Rejestrze Zabytków można znaleźć na stronie Małopolskiego Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków pod adresem: www.wuoz.malopolska.pl

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie