Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

29 września 2015 09:50 | wersja 8 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Biuro ds. Kontaktów z Mediami

Pokój

223

Pracownicy

 • Agata Pacelt - inspektor
  tel. 18 20 20 479, pok. 105
 • Marta Jasuwienas, asystent burmistrza ds. kontaktów z mediami,
  tel. 18 20 20 449
 • Paulina Wylężek - pomoc administracyjna ds. kontaktów z mediami
  tel./fax 18 20 20 449

Realizuje w szczególności

 1. Kontakt z prasą, radiem i telewizją,
 2. Działań w zakresie informacji wewnętrznej,
 3. Tworzenie i realizacja strategii public relations miasta,
 4. Gromadzenie informacji o funkcjonowaniu miasta,
 5. Informowanie mieszkańców o pracy i zamierzeniach samorządu,
 6. Koordynacja działań z zakresu public relations we współpracy z właściwymi wydziałami,
 7. Prowadzenie banku danych o organizacjach działających na terenie miasta oraz współpracujących z samorządem,
 8. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej,
 9. Koordynacja działań związanych z opracowaniem kalendarza imprez,
 10. Realizacja innych zadań przydzielonych przez burmistrza.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie