Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 października 2013 14:14 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Biuro ds. Kontaktów z Mediami


Pokój

13

Pracownicy
 • Agata Pacelt - inspektor
  tel./fax 18 20 20 449
 • Szymon Zatorski - inspektor 
  tel./fax 18 20 20 449
 • Paulina Wylężek - asystent Burmistrza ds. kontaktów z mediami
  tel./fax 18 20 20 461
Realizuje w szczególności
 1. Kontakt z prasą, radiem i telewizją,
 2. Działań w zakresie informacji wewnętrznej,
 3. Tworzenie i realizacja strategii public relations miasta,
 4. Gromadzenie informacji o funkcjonowaniu miasta,
 5. Informowanie mieszkańców o pracy i zamierzeniach samorządu,
 6. Koordynacja działań z zakresu public relations we współpracy z właściwymi wydziałami,
 7. Prowadzenie banku danych o organizacjach działających na terenie miasta oraz współpracujących z samorządem,
 8. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej,
 9. Koordynacja działań związanych z opracowaniem kalendarza imprez,
 10. Realizacja innych zadań przydzielonych przez burmistrza.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie