Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

13 grudnia 2017 13:28 | wersja 15 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Biuro ds. Kontaktów z Mediami

Pokój

225,22, 18

Pracownicy

 • Anna Karpiel-Semberecka, kierownik
  tel. 18 20 20 449
 • Agata Pacelt-Mikler - inspektor
  tel. 18 20 20 449,
 • Marta Jasuwienas-Zaleska,
  tel. 18 20 20 449
 • Regina Korczak-Watycha, pok. 18, tel. 18 20 20 482, e-mail

Realizuje w szczególności

 1. Kontakt z prasą, radiem i telewizją,
 2. Działań w zakresie informacji wewnętrznej,
 3. Tworzenie i realizacja strategii public relations miasta,
 4. Gromadzenie informacji o funkcjonowaniu miasta,
 5. Informowanie mieszkańców o pracy i zamierzeniach samorządu,
 6. Koordynacja działań z zakresu public relations we współpracy z właściwymi wydziałami,
 7. Prowadzenie banku danych o organizacjach działających na terenie miasta oraz współpracujących z samorządem,
 8. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej,
 9. Koordynacja działań związanych z opracowaniem kalendarza imprez,
 10. Realizacja innych zadań przydzielonych przez burmistrza.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie