Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 lutego 2012 11:30 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

Najnowsza wersja

Biuro ds. Kontaktów z Mediami - Rzecznik

Pokój

13

Pracownicy
 • Ewa Matuszewska - Rzecznik Urzędu Miasta e-mail
  tel. kom. 602678059
  tel./fax 18 20 20 449
 • Agata Pacelt - kontakt z mediami, strona internetowa e-mail
  tel./fax 18 20 20 449
Realizuje w szczególności
 1. Kontakt z prasą, radiem i telewizją,
 2. Działań w zakresie informacji wewnętrznej,
 3. Tworzenie i realizacja strategii public relations miasta,
 4. Gromadzenie informacji o funkcjonowaniu miasta,
 5. Informowanie mieszkańców o pracy i zamierzeniach samorządu,
 6. Koordynacja działań z zakresu public relations we współpracy z właściwymi wydziałami,
 7. Prowadzenie banku danych o organizacjach działających na terenie miasta oraz współpracujących z samorządem,
 8. Prowadzenie i aktualizacja strony internetowej,
 9. Koordynacja działań związanych z opracowaniem kalendarza imprez,
 10. Realizacja innych zadań przydzielonych przez burmistrza.

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie