Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

  1. 29 października 2014 09:20 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

    Przetarg

    Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę zestawów komputerowych, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, drukarkami oraz przeszkolenie beneficjentów ostatecznych w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet: VIII. Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Działanie: 8.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion

    Zakopane: BZP.271.81.2014- dostawa zestawów komputerowych, komputerów przenośnych z oprogramowaniem, drukarkami oraz przeszkolenie beneficjentów ostatecznych w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków (…)

    przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie