Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 23 kwietnia 2014 13:53 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych związanych z naprawą usterek na drogach objętych gwarancją na ulicach: Droga na Bystre, Al. 3 Maja, Do Samków, Kościuszki i Droga do Olczy

  Zakopane: BZP.271.26.2014 pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych związanych z naprawą usterek na drogach objętych gwarancją na ulicach: Droga na Bystre, Al. 3 Maja, Do Samków, Kościuszki i Droga do Olczy .

  Numer (…)

  przeczytaj całość »

 2. 22 kwietnia 2014 11:41 | wersja 3 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego drogowych robót budowlanych polegających na rozbudowie i przebudowie ul. Broniewskiego w Zakopanem.

  Zakopane: BZP.271.27.2014 pełnienie funkcji inspektora nadzoru
  inwestorskiego drogowych robót budowlanych polegających na
  rozbudowie i przebudowie ul. Broniewskiego w Zakopanem.
  Numer ogłoszenia: 105192 - 2014; data zamieszczenia: 27.03 (…)

  przeczytaj całość »

 3. 22 kwietnia 2014 09:23 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  ZARZĄDZENIE NR 63/2014

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 11 kwietnia 2014 w sprawie: ogłoszenia Konkursu „Wszyscy razem 2014” dla dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Miasta Zakopane na wykonanie prac plastycznych (…)

  przeczytaj całość »

 4. 18 kwietnia 2014 10:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  ZARZĄDZENIE NR 64/2014

  Burmistrza Miasta Zakopane z dnia 16 kwietnia 2014 w sprawie: obowiązywania w Urzędzie Miasta Zakopane regulaminu udzielania zamówień, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie