Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 27 kwietnia 2016 09:08 | wersja 8 | Ten dokument ma 12 załączników 12

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie remontów bieŜących nawierzchni jezdni wraz z elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta Zakopane

  Zakopane: BZP.271.8.2016 wykonanie remontów bieżących nawierzchni
  jezdni wraz z elementami pasa drogowego dróg publicznych gminnych
  oraz dróg osiedlowych, dla których zarządcą jest Burmistrz Gminy Miasta
  Zakopane.
  Numer ogłoszenia: 56506 (…)

  przeczytaj całość »

 2. 26 kwietnia 2016 09:24 | wersja 2 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa ekspertyzy akustycznej w Parku Miejskim w ramach zadania inwestycyjnego „Roboty budowlane poprawiające funkcjonalność Parku Miejskiego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego”

  OGŁOSZENIE

  o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30.000 EURO prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa ekspertyzy akustycznej w (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie