Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 5 lutego 2016 15:52 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie Nr 23/2016

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 5.02.2016 r.

  w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

  Na podstawie art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst. jedn. Dz.U. z 2013 r. poz (…)

  przeczytaj całość »

 2. 4 lutego 2016 13:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  ZARZĄDZENIE NR 22/2016

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE Z DNIA 4 lutego 2016 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej dla zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji w 2016 r.

  przeczytaj całość »

 3. 4 lutego 2016 13:26 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Postanowienie

  dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Rozbudowa skoczni narciarskiej Wielka Krokiew wraz z infrastrukturą towarzyszącą"

  przeczytaj całość »

 4. 3 lutego 2016 13:32 | wersja 2 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Informacja o zgromadzeniu publicznym

  Przekazujemy informację o zgromadzeniu publicznym, które ma się odbyć w dniu 04.02.2016 r. na ul. Małe Żywczańskie w Zakopanem. Celem zgromadzenie jest spontaniczna pikieta na czas pobytu Prezydenta RP.

  Wydział Spraw Społecznych i (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie