Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 28 sierpnia 2015 12:05 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług polegających na usunięciu 3 drzew i przeprowadzenie prac konserwatorskich na 5 szt. drzewach rosnących na obszarze pomnika przyrody ‘Las Chałubińskich’, zlokalizowanego na terenie miasta Zakopane.

  Zakopane: BZP.271.51.2015 Świadczenie usług polegających na usunięciu 3 drzew i przeprowadzenie prac konserwatorskich na 5 szt. drzewach rosnących na obszarze pomnika przyrody Las Chałubińskich, zlokalizowanego na terenie miasta Zakopane.
  (…)

  przeczytaj całość »

 2. 28 sierpnia 2015 11:50 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zarządzenie

  ZARZĄDZENIE NR 233/2015

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie: ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

  przeczytaj całość »

 3. 28 sierpnia 2015 11:49 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Zarządzenie

  ZARZĄDZENIE nr 232/2015

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 26.08.2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert w 2015r na realizację zadań Gminy oraz zatwierdzenia regulaminu Konkursu dla zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii i powołania Komisji Konkursowej< (…)

  przeczytaj całość »

 4. 28 sierpnia 2015 09:37 | wersja 1 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Zarządzenie

  ZARZĄDZENIE nr 231/2015

  BURMISTRZA MIASTA ZAKOPANE z dnia 26 sierpnia 2015 w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2015r zadania Gminy, zatwierdzenia regulaminu Konkursu dla zadania z zakresu wpierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pod (…)

  przeczytaj całość »

 5. 26 sierpnia 2015 15:06 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego

  Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego (znak sprawy: WI-VI.746.1.138.2015.KA).

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie