Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 24 listopada 2017 14:30 | wersja 3 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbiórkę budynków przy ul. Spyrkówka w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na rozbiórkę budynków przy ul. Spyrkówka w Zakopanem  Ogłoszenie nr 606777-N-2017 z dnia 2017-10-25 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie robót budowlanych, obejmujących rozbiórkę budynków wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi położonych w Zakopanem (…)

  przeczytaj całość »

 2. 24 listopada 2017 13:49 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawa (sprzedaż) w 2018 r. energii elektrycznej na potrzeby obiektów publicznych Gminy Miasta Zakopane

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawa (sprzedaż) w 2018 r. energii elektrycznej na potrzeby obiektów publicznych Gminy Miasta Zakopane

  Ogłoszenie nr 617028-N-2017 z dnia 2017-11-16 r.  Gmina Miasta Zakopane: Dostawa (sprzedaż) w 2018 r. energii elektrycznej na potrzeby obiektów publicznych Gminy Miasta Zakopane
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy


  (…)

  przeczytaj całość »

 3. 24 listopada 2017 10:56 | wersja 6 | Ten dokument ma 5 załączników 5

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robot budowlanych w ramach zadania' Rewitalizacja Górnej Równi Krupowej w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robot budowlanych w ramach zadania' Rewitalizacja Górnej Równi Krupowej w Zakopanem


  Ogłoszenie nr 604298-N-2017 z dnia 2017-10-19 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja terenu Górnej Równi Krupowej” w Zakopanem
  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty (…)

  przeczytaj całość »

 4. 24 listopada 2017 10:23 | wersja 6 | Ten dokument ma 7 załączników 7

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na udzielenie i obsługę kredytu długoterminowego w wysokości 24 700 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Zakopane w 2017 r.

  Usługi- Ogłoszenie o zamówieniu- (…)

  przeczytaj całość »

 5. 24 listopada 2017 09:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Przetarg

  Ogłoszenie o usługach społecznych - świadczenie w 2018 r. usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Zakopane

  Ogłoszenie o usługach społecznych - świadczenie w 2018 r. usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Zakopane

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

  na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 Euro, do których zastosowanie maja przepisy art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2014 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.1579) (…)

  przeczytaj całość »

 6. 23 listopada 2017 12:45 | wersja 2 | Ten dokument ma 3 załączniki 3

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej oraz budowie schodów terenowych w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/04 „Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę” w Zakopanem

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej oraz budowie schodów terenowych w ramach zadania inwestycyjnego nr 2016/04 „Budowa odwodnienia drogi na Kotelnicę” w Zakopanem

  Ogłoszenie nr 613134-N-2017 z dnia 2017-11-08 r.

  Gmina Miasta Zakopane: Wykonanie drogowych robót budowlanych , polegających na budowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi gminnej oraz budowie schodów (…)

  przeczytaj całość »

 7. 23 listopada 2017 09:01 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Przetarg

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na użytkowaniu eksploatacyjnym przejścia podziemnego znajdującego się pod drogą wojewódzką nr 958 w ciągu ulic Krupówki i Na Gubałówke, tj. ciągów komunikacyjnych podziemnych i naziemnych według załącznika mapowego

  Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie usługi polegającej na użytkowaniu eksploatacyjnym przejścia podziemnego znajdującego się pod drogą wojewódzką nr 958 w ciągu ulic Krupówki i Na Gubałówke, tj. ciągów komunikacyjnych podziemnych i naziemnych według załącznika mapowego

  BZP.271.88.2017


  OGŁOSZENIE

  o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 30.000 EURO

  prowadzonym bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych na wykonanie usługi polegającej na (…)

  przeczytaj całość »

 8. 22 listopada 2017 13:16 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Ogłoszenie

  Zawiadomienie

  Zawiadomienie

  Wojewody Małopolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi krajowej nr 47 wraz z rozbiórką istniejącego mostu i budową w jego miejscu nowego mostu na rzece Biały (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Miasta Zakopane

Logowanie